ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR

Γραΐδης Χρ., Δημητριάδης Δημ., Χαμουρατίδης Ν.

9/3/2009
Το στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας είναι από όλα τα τμήματα του στεφανιαίου δικτύου που έχει την μεγαλύτερη μεταβλητότητα στην αγγειογραφική εκτίμηση του.
Online παρουσίαση
Pdf