Αποτελέσματα αγγειοπλαστικής σε στεφανιαία αγγεία με την εμφύτευση επικαλυμμένων ενδοστεφανιαίων προθέσεων σε ασθενείς ανάλογα με τον δείκτη μάζας σώματος

13/11/2010

Χ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Α. Ντάτσιος, Β. Ψήφος, Β. Καρασαββίδης, Π. Καλπίδης, Κ. Γουργιώτης, Γ. Καρακώστας, Ι. Νερολαδάκης, Σ. Λαμπρόπουλος

EYROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρουσιάσθηκε στο 10ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο 19-21 ΜΑΙΟΥ 2011, Θεσσαλονίκη

ΠαρουσίασηEXTENSIVE, CATHETER-INDUCED DISSECTION OF THE RIGHT CORONARY ARTERY TREATED SUCCESSFULLY WITH FULL METAL JACKET.
C. Graidis, D. Dimitriadis, A.Ntatsios, V. Karasavvides, V. Psifos.
Cardiology Department, Euromedica – Kyanous Stavros, Thessaloniki, Greece

Παρουσίαση


Επεμβατική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου σε ειδικές υποομάδες. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

ΓΡΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεμβατικός καρδιολόγος, FSCAI
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Παρουσίαση


ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ GUIDELINER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ “MOTHER AND CHILD”
Χ. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ, Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ, Β. ΨΗΦΟΣ, Κ. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ, Γ. ΣΠΥΡΟΜΗΤΡΟΣ, Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, Ι. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ.
EUROMEDICA – ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρουσίαση


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΑΡΡΟΗΣ (NO REFLOW) ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΝΙΤΡΟΠΡΩΣΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ
Χ. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ, Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, Β. ΨΗΦΟΣ,  Β. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ, Κ. ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ, Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, Ι. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ.

EUROMEDICA – ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρουσίαση


ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
Χ. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ, Β. ΨΗΦΟΣ.
EUROMEDICA – ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρουσίαση


MULTIVESSEL PCI IN DRUG-ELUTING STENT RESTENOSIS DUE TO STENT FRACTURE, TREATED WITH REPEAT DES IMPLANTATION
Γραΐδης Χρ., Δημητριάδης Δ., Ντάτσιος Α., Καρασσαβίδης Β.
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Παρουσιάσθηκε στο AICT 2010-Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics XI
8-9 Οκτωβρίου 2010 Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Προβολή παρουσίασης


LONG-TERM CLINICAL OUTCOMES AFTER REPEAT DRUG-ELUTING STENT IMPLANTATION FOR IN DRUG ELUTING STENT RESTENOSIS
Γραΐδης Χρ., Δημητριάδης Δ., Ντάτσιος Α., Μαυρογιάννη Α., Καρασσαβίδης Β., Ψήφος Β., Δημητριάδης Γ., Βολουδάκης Κ., Σπυρομήτρος Γ., Καρακώστας Γ., Βογιατζής Ι. - ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Παρουσιάσθηκε στο AICT 2010-Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics XI  - ΑΘΗΝΑ - Οκτώβριος 2010
Προβολή παρουσίασης


ΕARLY CLINICAL OUTCOMES AFTER PROMUS ELEMENT(TM) CORONARY STENT IMPLANTATION, IN REAL-WORLD CLINICAL PRACTICE
Γραΐδης Χρ., Μαμαδάς Γ., Δημητριάδης Δ., Ντάτσιος Α., Μαυρογιάννη Α., Ψήφος Β., Καρασσαβίδης Β., Στεφάνου Κ., Σπυρομήτρος Γ., Καρακώστας Γ., Πλατογιάννης Δ. - ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Παρουσιάσθηκε στο AICT 2010-Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics XI - ΑΘΗΝΑ - Οκτώβριος 2010
Προβολή παρουσίασης


ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΚΠΤΥΞΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΚΦΥΣΗ
Γραΐδης Χρ., Δημητριάδης Δημ., Ντάτσιος Α., Μαυρογιάννη Δ., Οικονόμου Φ.,Ψήφος Β., Βογιατζής Ι., Σπυρομήτρος Γ., Βολουδάκης Κ., Χαμουρατίδης Ν. - ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Παρουσιάσθηκε στο "Interventional Cardiovascular Education 2009", ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Δεκέμβριος 2009
Προβολή παρουσίασηςΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ -
Γραΐδης Χρ., Δημητριάδης Δημ., Ντάτσιος Α., Μπασαγιάννης Χ., Ψήφος Β., Οικονόμου Φ., Καρασαββίδης Β., Βολουδάκης Κ., Σπυρομήτρος Γ., Χαμουρατίδης Ν. - ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Προβολή παρουσίασης


ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΚΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ -
Γραΐδης Χρ., Δημητριάδης Δημ., Ντάτσιος Α., Καρασαββίδης Β., Οικονόμου Φ., Μπασαγιάννης Χ., Σπυρομήτρος Γ., Βολουδάκης Κ., Βογιατζής Ι., Χαμουρατίδης Ν. - ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Προβολή παρουσίασης


ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΕ 4535 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ -
Γραΐδης Χρ., Δημητριάδης Δημ., Ντάτσιος Α., Οικονόμου Φ., Μπασαγιάννης Χ., Σπυρομήτρος Γ., Βολουδάκης Κ., Βογιατζής Ι., Χαμουρατίδης Ν. - ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Προβολή παρουσίασης


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΗΡΙΑΣ -
Γραΐδης Χρ., Δημητριάδης Δημ., Ντάτσιος Α., Οικονόμου Φ., Βογιατζής Ι., Καρακώστας Γ., Βολουδάκης κ., Χαμουρατίδης Ν. - ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Προβολή παρουσίασης


ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ - Μέρος 1ο: Ιστορία, Βασικές τεχνικές παρακέντησης, αιμόσταση. -
Γραΐδης Χρήστος, Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI, EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Προβολή παρουσίασης


ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ -
Γραΐδης Χρήστος, Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI, EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Προβολή παρουσίασης


ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ -
Γραΐδης Χρήστος, Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI, EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Προβολή παρουσίασης


ΔΙΑΧΥΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ, ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ -
Δημητριάδης Δημόκριτος, Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Προβολή παρουσίασης


ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ -
Ντάτσιος Αντώνιος, MSc, MRCP
Προβολή παρουσίασης


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ MINIMUM LUMEN AREA (MLA) < 4mm2 ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟ -  
Γραΐδης Χρ., Μαμαδάς Γ., Δημητριάδης Δ., Ντάτσιος Α., Σεμερτζίδης Π., Οικονόμου Φ., Καρασαββίδης Β., Γουργιώτης Κ., Βογιατζής Ι., Κουμπαρούδης Ι., Τσούνος Ι., Βολουδάκης Κ., Χαμουρατίδης Ν.
Προβολή παρουσίασης


MΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ DRUG - ELUTING STENTS ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΝΟΣΟ (ΤΕΧΝΙΚΗ FULL METAL JACKET) -
Γραΐδης Χρ., Δημητριάδης Δ., Ντάτσιος Α., Σεμερτζίδης Π., Οικονόμου Φ., Καρασαββίδης Β., Μπασαγιάννης Χ., Βογιατζής Ι., Γουργιώτης Κ., Τσούνος Ι., Βολουδάκης Κ., Κουμπαρούδης Ι., Χαμουρατίδης Ν.
Προβολή παρουσίασης


ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ - Γραΐδης Χρ., Μαμαδάς Γ., Δημητριάδης Δ., Ντάτσιος Α., Σεμερτζίδης Π., Οικονόμου Φ., Μπασαγιάννης Χ., Καρασαββίδης Β., Γουργιώτης Κ., Βογιατζής Ι., Κουμπαρούδης Ι., Βολουδάκης Κ., Καρακώστας Γ., Χαμουρατίδης Ν.
Προβολή παρουσίασης


EΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ - (ENDOVASCULAR ANEURYSM REPAIR - EVAR) -
Παπάζογλου Κ.
Προβολή παρουσίασης


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ -
Παπάζογλου Κ.
Προβολή παρουσίασης


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ -
Γραΐδης Χρ.
Προβολή παρουσίασης


ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ -
Γραΐδης Χρ., Φωτόπουλος Γ., Μαμαδάς Γ., Δημητριάδης Δ., Παπαδόπουλος Θ., Κουλαξής Δ., Κοντόπουλος Γ., Χαμουρατίδης Ν. - EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Προβολή παρουσίασης  


ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR
Γραϊδης Χρ, Δημητριάδης Δ., Χαμουρατίδης Ν. - Αιμοδυναμικό εργαστήριο EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Προβολή παρουσίασης


AΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ: ΜΕ, ΧΩΡΙΣ, ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ; - 
Τσώνης
Γεώργιος, Καρδιοχειρουργός
Προβολή παρουσίασης


O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ (IVUS) ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΣ
- Γραΐδης Χρ.
Προβολή παρουσίασης


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΓΓΥΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ
- Γραΐδης Χ, Δημητριάδης Δ, Βογιατζής Ι, Οικονόμου Φ, Σεμερτζίδης Π, Γουργιώτης Κ, Λαμπρόπουλος Σ, Καρακώστας Γ, Βολουδάκης Κ, Χαμουρατίδης Ν - Παρουσιάσθηκε στο 1ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Νοέμβριος 2008
Προβολή παρουσίασης


ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
- Γραΐδης Χρήστος, Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI - Παρουσιάσθηκε στο 1ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Νοέμβριος 2008
Προβολή παρουσίασης


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
- Γραΐδης Χ, Δημητριάδης Δ, Μαμαδάς Γ, Ντάτσιος Α, Σεμερτζίδης Π, Οικονόμου Φ, Γουργιώτης Κ, Καρακώστας Γ, Βολουδάκης Κ, Λαμπρόπουλος Σ,Χαμουρατίδης Ν - Παρουσιάσθηκε στο 1ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Νοέμβριος 2008
Προβολή παρουσίασης


Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ
- Βελισσάρης Ιωάννης, Αγγειοχειρουργός
Παρουσιάσθηκε στην επιστημονική διημερίδα "Καρδιολογία 2008: Θεραπευτικές παρεμβάσεις και επεμβάσεις", Οκτώβριος 2008 
Προβολή παρουσίασης


ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
- Γραΐδης Χρήστος, Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI
Παρουσιάσθηκε στην επιστημονική διημερίδα "Καρδιολογία 2008: Θεραπευτικές παρεμβάσεις και επεμβάσεις", Οκτώβριος 2008
Προβολή παρουσίασης


ΧΡΟΝΙΕΣ ΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ
- Μαμαδάς Γεώργιος, Επεμβατικός Καρδιολόγος
Παρουσιάσθηκε στην επιστημονική διημερίδα "Καρδιολογία 2008: Θεραπευτικές παρεμβάσεις και επεμβάσεις", Οκτώβριος 2008
Προβολή παρουσίασης


ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ BYPASS ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΣΩ ΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ
- Αγγελής Ηλίας, Καρδιοχειρουργός
Παρουσιάσθηκε στην επιστημονική διημερίδα "Καρδιολογία 2008: Θεραπευτικές παρεμβάσεις και επεμβάσεις", Οκτώβριος 2008
Προβολή παρουσίασης


ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
- Ε. Διαρμισάκης, Γ. Τσώνης - Θωρακοκαρδιοχειρουργοί 
Προβολή παρουσίασης


ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
- Γραΐδης Χρήστος, Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI
Προβολή παρουσίασης