Παρουσιάσεις

26/11/2012
Χ.Γραΐδης, Τ. Χριστοφορίδου, Δ.Δημητριάδης, Ν. Καραδημήτρας, Β.Ψήφος, Β.Καρασαββίδης, Κ.Γουργιώτης, Γ.Καρακώστας, Κ.Βολουδάκης, Ι.Νερολαδάκης Euromedica-Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη Παρουσιάσθηκε...
26/11/2012
Χ.Γραΐδης, Γ.Μαμαδάς, Δ.Δημητριάδης, Β.Ψήφος, Β.Καρασαββίδης, Κ.Γουργιώτης, Γ.Καρακώστας, Κ.Βολουδάκης, Ι.Νερολαδάκης, Ε.Αναγνώστου Euromedica-Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη Παρουσιάσθηκε στο...
26/11/2012
Χ.Γραΐδης, Τ.Χριστοφορίδου, Δ.Δημητριάδης, Ν.Καραδημήτρας, Β.Ψήφος, Β.Καρασαββίδης, Κ.Γουργιώτης, Γ.Καρακώστας, Κ.Βολουδάκης, Γ.Σπυρομήτρος Euromedica-Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη ...
27/5/2011
Χ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Α. Ντάτσιος, Β. Ψήφος, Β. Καρασαββίδης, Π. Καλπίδης, Η. Ηλιάδης, Γ. Καρακώστας, Ι. Νερολαδάκης, Σ. Λαμπρόπουλος 27/5/2011 EYROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ...
27/5/2011
Χ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Α. Ντάτσιος, Β. Ψήφος, Β. Καρασαββίδης, Π. Καλπίδης, Η. Ηλιάδης, Κ. Γουργιώτης, Γ. Καρακώστας, Ι. Νερολαδάκης EYROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρουσιάσθηκε στο...
16/1/2011
Cardiology Department, Euromedica-Kyanous Stavros, Thessaloníki, Greece _ Παρουσιάσθηκε στο στο Interventional Cardiovascular Education 2010 Congress Hall ‘Du Lac’, Ioannina, 9-11 December, 2010...
12/1/2011
Cardiology Department, Euromedica-Kyanous Stavros, Thessaloníki, Greece _ Παρουσιάσθηκε στο στο Interventional Cardiovascular Education 2010 Congress Hall ‘Du Lac’, Ioannina, 9-11 December, 2010...
30/12/2010
Γραΐδης Χ., Δημητριάδης Δ., Ντάτσιος., Μαυρογιάννη Δ., Ψήφος Β., Καρασαββίδης Β., Γουργιώτης Κ., Καρακώστας Γ., Βολουδάκης Κ., Βογιατζής Ι. - EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Αιμοδυναμικό εργαστήριο...
30/12/2010
EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Αιμοδυναμικό εργαστήριο - Παρουσιάσθηκε στο 3ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας - IICE - Innovations in Interventional Cardiology and Electrophysiology...
16/12/2010
EUROMEDICA - ΚΥΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Αιμοδυναμικό εργαστήριο - Παρουσιάσθηκε στο 3ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας - IICE - Innovations in Interventional Cardiology and Electrophysiology...