Η περιοδοντική νόσος σχετίζεται με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε μεγάλη πολυκεντρική μελέτη

17/5/2014

Οι περιοδοντικές παθήσεις, όπως η απώλεια των δοντιών και η ουλίτιδα, έχουν χαρακτηριστεί ως πιθανός δείκτης κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα σε μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Preventive Cardiology (2014). Περισσότεροι από 15.000 ασθενείς με χρόνια στεφανιαία νόσο εξετάστηκαν σχετικά με την υγεία των δοντιών τους, και τα αποτελέσματα δείχνουν, ότι οι δείκτες της περιοδοντικής νόσου (λίγα εναπομείναντα δόντια, αιμορραγία των ούλων) ήταν συχνοί σε αυτή την ομάδα ασθενών και σχετίζονται με αρκετούς καρδιαγγειακούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες κινδύνου.

Αντιστρόφως, η μικρότερη επίπτωση απώλειας των δοντιών σχετίστηκε με χαμηλότερα επίπεδα παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων επιπέδων γλυκόζης, των χαμηλότερων επιπέδων χοληστερόλης λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας, της συστολικής αρτηριακής πίεσης, και της περιμέτρου της μέσης. Ο διαβήτης και το κάπνισμα είχαν επίσης λιγότερη επίπτωση μεταξύ των ασθενών με περισσότερα δόντια, ενώ η πιθανότητα υψηλής εκπαίδευσης, κατανάλωσης αλκοόλ και άγχους για την εργασία ήταν μεγαλύτερη.

Το άρθρο δίνει συνοπτικές πληροφορίες για τις αναφορές των ίδιων των ασθενών για την υγεία των δοντιών τους από τη μελέτη STABILITY, μια κλινική μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 15.828 άτομα από 39 χώρες, όλοι με χρόνια στεφανιαία νόσο και τουλάχιστον έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Όλοι οι συμμετέχοντες υποβάλλονταν σε εξέταση και εξέταση αίματος, και συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο για τον τρόπο ζωής, όπου συμπεριλαμβάνονταν πληροφορίες σχετικά με την υγεία των δοντιών τους. Ανέφεραν τον εναπομείναντα αριθμό των δοντιών τους (κανένα, 1-14, 15-20, 21-25, 26-32 ή όλα ) και τη συχνότητα αιμορραγίας των ούλων (ποτέ / σπάνια, μερικές φορές, συχνά πολλές φορές πάντα).

Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλή συνολική επίπτωση της απώλειας των δοντιών: 16% ανέφερε ότι έχει απολέσει όλα τα δόντια, και το 41% ​​ανέφερε ότι έχει λιγότερα από 15 απομείναντα δόντια. Περίπου το ένα τέταρτο των ασθενών (26%) ανέφερε αιμορραγία των ούλων κατά το βούρτσισμα των δοντιών. Ωστόσο, υπήρξε κάποια διαφοροποίηση σε αυτά τα αποτελέσματα, ανάλογα με την περιοχή, τη χώρα και την φυλετική ομάδα, με την υψηλότερη επίπτωση απώλειας δοντιών και αιμορραγία των ούλων να εντοπίζεται στην Ανατολική Ευρώπη. Συνολικά, σχεδόν το 70% των συμμετεχόντων ήταν ενεργοί ή πρώην καπνιστές.

Στατιστική ανάλυση έδειξε, ότι η αύξηση της επίπτωσης της απώλειας των δοντιών συσχετίστηκε σημαντικά με υψηλότερα επίπεδα γλυκόζης νηστείας, τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης,  της συστολικής αρτηριακής πίεσης και την περίμετρο μέσης. Μια υψηλότερη επίπτωση αιμορραγίας των ούλων σχετίστηκε σημαντικά με υψηλότερα επίπεδα της LDL χοληστερόλης και της συστολικής αρτηριακής πίεσης.
Αυτή, λένε οι συγγραφείς, ¨Είναι η μεγαλύτερη μελέτη του είδους για την αξιολόγηση της περιοδοντικής νόσου σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, και απέδειξε μεγαλύτερο φορτίο των παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου και υψηλότερα επίπεδα των βιοδεικτών σε αυτούς με μεγαλύτερη απώλεια δοντιών και αιμορραγία των ούλων, ακόμα και μετά την στάθμιση για συνοδούς παράγοντες (όπως ηλικία, κάπνισμα, διαβήτη και επίπεδο εκπαίδευσης)¨. Τα ευρήματα υποδεικνύουν κοινούς παράγοντες κινδύνου για οδοντικά νοσήματα και  στεφανιαία νόσο, και θέτουν το ερώτημα αν η περιγραφή της υγείας των δοντιών από τους ίδιους τους ασθενείς, μπορεί πλέον να θεωρείται ως ένας χρήσιμος δείκτης του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Οι περιφερειακές διαφορές που παρατηρήθηκαν στον επιπολασμό της περιοδοντικής νόσου μπορεί να εξηγηθούν εν μέρει από τις τοπικές διαφορές στην επίπτωση παραγόντων κινδύνου, όπως για παράδειγμα το κάπνισμα. Ωστόσο, συμφωνούν, ότι οι εν λόγω διαφορές στην επίπτωση, δείχνουν μια σύνθετη σχέση, όπου πιθανόν συμβάλλουν δημογραφικοί, γενετικοί και των κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες και ανισότητες. Τόσο το κάπνισμα όσο και τα χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης συνδέθηκαν στενά με περιοδοντική νόσο.

¨Πράγματι, είπε ο επικεφαλής συγγραφέας Dr. Ola Vedin University of Uppsala, Sweden ¨η προφανής και σταθερή σχέση μεταξύ της αναφοράς των ασθενών για την οδοντιατρική κατάστασή τους  και του καρδιαγγειακού κινδύνου σε αυτό τον πληθυσμό, θα μπορούσε να δείξει ότι η περιοδοντική νόσος είναι ένας παράγοντας κινδύνου για τη στεφανιαία νόσο¨. Ωστόσο, πρόσθεσε, ¨η παρατήρηση ότι η κακή υγεία των δοντιών μεταξύ των ασθενών στεφανιαίας νόσου, συνδέεται με ένα βαρύτερο φορτίο καρδιαγγειακού κινδύνου, δεν αποδεικνύει την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ των δύο καταστάσεων¨.

Σχολιάζοντας περαιτέρω, Ο Dr. Vedin είπε: ¨Είναι ακόμα ένα θέμα συζήτησης το αν η περιοδοντική νόσος αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Ορισμένες μελέτες δείχνουν μια μέτρια συσχέτιση, ενώ άλλες έχουν αντιφατικά ευρήματα, που μας δείχνουν μια συσχέτιση μεταξύ της αυτο-αναφερθήσας περιοδοντικής νόσου και των περισσοτέρων καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, και ως εκ τούτου στηρίζουν την πιθανή σχέση μεταξύ των δύο¨. Ωστόσο, ο ίδιος δεν υποστηρίζει αυστηρά μέτρα οδοντιατρικής υγιεινής ως μια στρατηγική για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. ¨Τα ευρήματά μας υποστηρίζουν επίσης την άποψη ότι η περιοδοντική νόσος και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση είναι στενά συνδεδεμένες¨, πρόσθεσε

Ο ίδιος και οι συνάδελφοί του,  εξεπλάγησαν από την υψηλή επίπτωση της σοβαρής απώλειας δοντιών που διαπίστωσαν συνολικά στη μελέτη, αλλά επίσης ξαφνιάστηκαν και από τις σημαντικές διαφορές στην οδοντιατρική επίπτωση μεταξύ χωρών, ακόμη και εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής.

Journal Reference:

  1. O. Vedin, E. Hagstrom, D. Gallup, M. L. Neely, R. Stewart, W. Koenig, A. Budaj, P. Sritara, L. Wallentin, H. D. White, C. Held. Periodontal disease in patients with chronic coronary heart disease: Prevalence and association with cardiovascular risk factorsEuropean Journal of Preventive Cardiology, 2014; DOI: 10.1177/2047487314530660