Μελέτη περιγράφει την άνοδο και την πτώση των πυρηνικών Καρδιακών Απεικονιστικών Εξετάσεων

13/4/2014

Μελέτη έδειξε ουσιαστική μείωση στης χρήση της πυρηνικής απεικόνισης της άρδευσης του μυοκαρδίου (MPI) για τον εντοπισμό των περιοχών της καρδιάς με μειωμένη ροή αίματος, κατά την τελευταία δεκαετία. Η μελέτη δημοσιεύθηκε ως ερευνητικό άρθρο στις 26 Μαρτίου 2014 στο Journal of the American Medical Association.

 Στα μέλη του  Kaiser Permanente healthcare plan in Northern California, ο αριθμός των πυρηνικών εξετάσεων MPI που πραγματοποιήθηκαν, αρχικά, αυξήθηκε κατά 41% από το 2000 έως το 2006, και στη συνέχεια μειώθηκε κατά 51% το 2006-2011. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου, ​​οι γιατροί δεν παρέπεμπαν πια σε περισσότερο εναλλακτικές απεικονιστικές εξετάσεις.

Η απότομη πτώση των MPI επήλθε μετά τη δημοσίευση των κριτηρίων καταλληλότητας για μια απλή εκπομπής φωτονίων αξονική τομογραφία - (SPECT) MPI το 2005. " Παρά το γεγονός, ότι η απότομη φύση της πτώσης δείχνει ότι η αλλαγή της συμπεριφοράς των γιατρών έπαιξε σημαντικό ρόλο, το τυχαίο εύρημα στεφανιαίας νόσου, μειώθηκε επίσης κατά 27%¨, λένε οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Dr. Edward J McNulty (Kaiser Permanente Medical Center, San Francisco, California).

¨Η παρατηρούμενη πτώση σημειώθηκε στο πλαίσιο ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης χωρίς άμεσα οικονομικά κίνητρα για την διενέργεια εξετάσεων MPI¨, γράφουν ο McNulty και οι συνεργάτες του. ¨Παρ 'όλα αυτά, η σημαντική μείωση της χρήσης MPI αποδεικνύει την δυνατότητα του να μειωθούν οι εξετάσεις σε μεγάλη κλίμακα με την αναμενόμενη μείωση του κόστους για την υγειονομική περίθαλψη.

Τάσεις στην καρδιακή απεικόνιση.

Τα σπινθηρογραφήματα MPI ευθύνονταν για μεγάλο μέρος της ραγδαίας ανάπτυξης  της καρδιακής απεικόνισης που σημειώθηκε από τη δεκαετία του 1990 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000, εξηγούν οι ερευνητές. Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι μετά τα νέα κριτήρια καταλληλότητας και τις αλλαγές στις χρεώσεις, οι γιατροί ζητούν λιγότερες εξετάσεις MPI για τα άτομα που καλύπτονται με την Medicare.

Για να εξετάσουν τις τάσεις στη χρήση των MPI σε ένα νεότερο πληθυσμό, ανέλυσαν στοιχεία 2000-2011 με άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω, τα οποία καλύπτονταν από το Kaiser Permanente Northern California healthcare plan, το οποίο παρέχει νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη για περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια ενήλικες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ​​302506 ασθενείς σε 19 μονάδες υποβλήθηκαν σε εξέταση MPI.

Από το 2000 έως το 2006 και το 2011, ο ετήσιος ρυθμός στα σπινθηρογραφήματα MPI πήγε από 1239  στα 1748 – σε 855 ανά 100,000 άτομα ανά έτη. Από το 2006 έως το 2011, ο αριθμός των MPI μειώθηκε κατά 58% μεταξύ των εξωτερικών ασθενών έναντι 31% μεταξύ των νοσηλευόμενων ασθενών, και μειώθηκε κατά 56% σε άτομα ηλικίας κάτω των 65 έναντι 47% σε ηλικιωμένα άτομα. Η μείωση ήταν παρόμοια σε άνδρες και γυναίκες και άτομα που είχαν υποβληθεί ή όχι σε PCI ή CABG.
Από το 2007 έως το 2011, η καρδιακή αξονική τομογραφία αυξήθηκε ελαφρά, και  αντικατέστησε 5% των MPI, γράφουν οι συντάκτες. Ο αριθμός των εξετάσεων stress echo έμεινε αμετάβλητος, και διενεργήθηκαν ελάχιστες εξετάσεις άρδευσης PET καθώς και εξετάσεις MRI.

  1. McNulty EJ, Hung YY, Almers LM, et al. Population trends from 2000-2011 in nuclear myocardial perfusion imaging use. JAMA 2014; 311:1248-1249.

https://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1849974

  1. Brindis RG, Douglas PS, Hendel RC, et al. ACCF/ASNC appropriateness criteria for single-photon emission computed tomography myocardial perfusion imaging (SPECT MPI): A report of the American College of Cardiology Foundation Quality Strategic Directions Committee Appropriateness Criteria Working Group and the American Society of Nuclear Cardiology endorsed by the American Heart Association. J Am Coll Cardiol 2005; 46:1587-1605

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109705020036?via=ihub