Η γνώση της αληθινής ηλικίας της καρδιάς αποτελεί το κλειδί για την μείωση του κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου

13/4/2014

Η γνώση της πραγματικής ηλικίας της καρδιάς, είναι το κλειδί για την μείωση του ισόβιου κινδύνου εμφάνισης και θανάτου από καρδιακή νόσο, λένε οι νέες συστάσεις ομοφωνίας, για τον καλύτερο τρόπο αναχαίτισης της παγκόσμιας επιδημίας των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η θνητότητα από καρδιακές νόσους έχει σχεδόν υποδιπλασιαστεί τα τελευταία 40-50 χρόνια, ιδιαίτερα στις χώρες υψηλού εισοδήματος, σε μεγάλο βαθμό χάρη στον εντοπισμό των κοινών παραγόντων κινδύνου και τις εθνικές πρωτοβουλίες για τη δημόσια υγεία, λένε οι ερευνητές.

Οι συστάσεις των Joint British Societies για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων (JBS3), οι οποίες έχουν σχεδιαστεί από 11 επαγγελματικές εταιρίες και φιλανθρωπικές οργανώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, βασίζονται σε πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Τονίζουν τη σημασία της ανάθεσης κυρίαρχου ρόλου στους ίδιους τους ασθενείς για την έναρξη προληπτικής δράσης από νωρίς, χρησιμοποιώντας μια νέα μέθοδο αξιολόγησης του κινδύνου - υπολογιστής κινδύνου JBS3.

Η θνητότητα από καρδιακές παθήσεις έχει σχεδόν υποδιπλασιαστεί τα τελευταία 40-50 χρόνια, ιδιαίτερα στις χώρες υψηλού εισοδήματος, χάρη σε μεγάλο βαθμό στην αναγνώριση των κοινών παραγόντων κινδύνου και πρωτοβουλίες του συστήματος δημόσιας υγείας, λένε οι συγγραφείς.

Όμως, ¨Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο, υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, όσον αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση της καρδιαγγειακής φροντίδας, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού¨, επισημαίνουν.

Η καρδιαγγειακή νόσος ¨είναι μακράν και η κύρια αιτία των θανάτου παγκοσμίως¨, και είναι ¨ανεξέλεγκτη¨ σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ενώ η έξαρσή της παχυσαρκίας και του διαβήτη απειλεί να ανατρέψει τη σταθερή μείωση του επιπολασμού της καρδιακής νόσου, τονίζουν.

Και η συχνότητα της καρδιακής νόσου εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το που ζει κάθε άτομο και την οικονομική του κατάσταση.

Οι νέες συστάσεις διευρύνουν τον ισχύοντα στόχο της προληπτικής θεραπείας από τα άτομα που διατρέχουν υψηλό βραχυπρόθεσμο (εντός των επόμενων 10 ετών) κίνδυνο καρδιακής προσβολής / εγκεφαλικού επεισοδίου στα άτομα, των οποίων οι προδιαθεσικοί οικογενειακοί παράγοντες και οι παράγοντες τρόπου ζωής, και που σε νεαρότερη ηλικία, δείχνουν χαμηλό βραχυπρόθεσμο κίνδυνο, αλλά μακροπρόθεσμα υψηλό κίνδυνο του τρόπου ζωής για στεφανιαία νόσο.

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στον αυξημένο όγκο στοιχείων, που δείχνουν ότι υπάρχει μια μακροχρόνια συσσώρευση (προ-κλινικό στάδιο) κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, και ότι οι περισσότερες καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια συμβαίνουν σε άτομα που βρίσκονται στην ¨μεσαία¨ κατηγορία κινδύνου.

Παρ 'όλα αυτά, ¨οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι υποτιμούν τον κίνδυνο που διατρέχει η ζωή τους από την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, θεωρώντας τον καρκίνο ως μεγαλύτερη απειλή, παρά τις ισχυρές αποδείξεις για το αντίθετο, λένε οι συγγραφείς.

Για να προσπαθήσουν και να σταματήσουν την CVD και να αποτρέψουν τη σύνδεση της με την επακόλουθη κακή υγεία και την αναπηρία, οι συστάσεις περιλαμβάνουν τον υπολογιστή κινδύνου JBS3, ο οποίος έχει ως στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς να κατανοήσουν καλύτερα τον αθροιστικό κίνδυνο για τη ζωή, και τι μπορεί να γίνει για να μειωθεί αυτός.

Ένα βασικό στοιχείο του υπολογιστή είναι μια καλύτερη κατανόηση της πραγματικής ηλικίας της καρδιάς. Αυτό υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τους ισχύοντες παράγοντες κινδύνου (οικογενειακούς και  τρόπου ζωής), και μπορεί να  προβλέψει για πόσα χρόνια το συγκεκριμένο άτομο μπορεί να ζήσει πριν αυτός / αυτή υποστεί καρδιακή προσβολή / εγκεφαλικό επεισόδιο σε σύγκριση με κάποιον χωρίς αυτούς τους συγκεκριμένους παράγοντες - αν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

Έτσι, για παράδειγμα, μια γυναίκα 35 ετών, καπνίστρια, με συστολική αρτηριακή πίεση 160 mm Hg και ολική χοληστερόλη 7 mmol/l, συν ένα οικογενειακό ιστορικό πρόωρης καρδιαγγειακής νόσου, θα έχει πραγματική ηλικία καρδιάς 47 ετών και θα αναμένεται μέχρι την ηλικία των 71, να μην υποστεί καρδιακή προσβολή ή έμφραγμα/εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο 10ετής παράγοντας κινδύνου θα είναι μικρότερος από 2%.

Αλλά, αν αυτή η γυναίκα κόψει το κάπνισμα, μειώσει την ολική χοληστερόλη σε 4 mmol/l και τη συστολική αρτηριακή της πίεση στα 130 mm Hg, η ηλικία της καρδιά της θα μειωθεί στα 30. Θα αναμένεται μέχρι την ηλικία των 85, να μην υποστεί καρδιακή προσβολή ή έμφραγμα/εγκεφαλικό επεισόδιο και θα υποδιπλασιάσει τον 10ετή παράγοντα  κινδύνου σε λιγότερο από 0,25%.

Ο υπολογιστής κινδύνου JBS3 θα είναι κεντρικής σημασίας στο NHS Health Check program με στόχο τις ηλικίες 40-74, αλλά δεν έχει ως σκοπό να οδηγήσει σε καθολική συνταγογράφηση στατινών και άλλων φαρμάκων για την υγεία της καρδιάς, λένε οι συγγραφείς.

¨Είναι σημαντικό να τονιστεί, για την πλειοψηφία, ότι το ισχυρό μήνυμα θα είναι τα πιθανά οφέλη από μία έγκαιρη και διατηρούμενη στροφή σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής και όχι στα συνταγογραφούμενα φάρμακα¨, τονίζουν.

Αλλαγές στον τρόπο ζωής περιλαμβάνουν διακοπή του καπνίσματος, υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής, αύξηση της συστηματικής άσκησης, καθώς και μείωση της καθιστικής ζωής.

¨Η οξεία καρδιαγγειακή φροντίδα είναι δαπανηρή και με το προσδόκιμο ζωής να συνεχίζει να αυξάνεται, η επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου συνεχίζει να αυξάνεται¨, γράφουν οι συντάκτες. ¨Τα σωτήρια οφέλη, μέσω των εθνικών επενδύσεων, για την οξεία καρδιαγγειακή φροντίδα, εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, τώρα πρέπει να συμπληρωθούν με μια σύγχρονη και συνδυαστική προσέγγιση, για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων¨, καταλήγουν.

N. Boon, R. Boyle, K. Bradbury, J. Buckley, S. Connolly, S. Craig, J. Deanfield, P. Doherty, M. Feher, K. Fox, D. Goldsmith, P. Grant, A. Hingorani, R. Hobbs, P. Home, S. Jackson, C. Jennings, J. Keenan, M. Kirby, M. Knapton, L. Lovelidge, D. Neely, M. Pearson, J. Potter, N. Poulter, D. Preiss, A. Rees, N. Sattar, I. Simpson, F. Sivers, D. Spiegelhalter, G. Stansby, P. Stevens, M. Taal, C. Taylor, P. C. Taylor, P. Weissberg, D. Wheeler, J. Wilding, B. Williams, P. Winocour, D. Wood.Joint British Societies' consensus recommendations for the prevention of cardiovascular disease (JBS3)Heart, 2014; 100 (Suppl 2)