Η μεγάλη περίμετρος μέσης σχετίζεται με πρόωρο θάνατο ανεξάρτητα από τον Δείκτη Μάζας Σώματος

30/3/2014

Η μεγάλη περιφέρεια μέσης, ανεξάρτητα από το δείκτη μάζας σώματος (BMI), συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας, σύμφωνα με μια νέα συγκεντρωτική ανάλυση 11 μελετών, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 650,000 άντρες και γυναίκες. Οι ερευνητές προτείνουν, ότι η περίμετρος της μέσης θα πρέπει να μετράται σε συνδυασμό με τον BMI, ακόμη και για εκείνους εντός του φυσιολογικού εύρους του BMI, πράγμα που θα βοηθήσει στη διαστρωμάτωση των ασθενών, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο για παχυσαρκία που σχετίζονται με τη θνησιμότητα.

¨Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν έντονα ότι ο BMI και η περίμετρος της μέσης αποτελούν από κοινού σημαντικούς προγνωστικούς δείκτες θνησιμότητας στον γενικό πληθυσμό, επομένως κλινικά μπορεί να μην είναι τόσο χρήσιμο να επιλέξει κανείς το ένα μέτρο ή το άλλο ¨, έγραψαν ο Dr James Cerhan  (Mayo Clinic, Rochester, ΜΝ) και οι συνεργάτες του στις 13 Μαρτίου 2014 στο Mayo Clinic Proceedings.
Η παχυσαρκία συχνά μετράται με τη χρήση του BMI, και τα παχύσαρκα άτομα έχουν υψηλότερη θνησιμότητα από κάθε αίτιο σε σχέση με άτομα με φυσιολογικό BMI, που καθορίζεται από 18,5 έως 24,9 kg/m2. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ του BMI και της θνησιμότητας δεν είναι γραμμική - μελέτες έχουν τεκμηριώσει ότι ο χαμηλότερος BMI από το φυσιολογικό μπορεί να συνδέεται με υψηλότερη θνητότητα - και συνεπικουρείται από τη χρήση καπνού, προϋπάρχουσες νόσους, απώλεια βάρους, ή ελλιπή παρακολούθηση, εξηγούν οι ερευνητές. Λόγω αυτών και άλλων περιορισμών, η ομάδα προσπάθησε να εκτιμήσει την ανεξάρτητη επίδραση της περιμέτρου της μέσης στη θνησιμότητα σε όλο το εύρος του BMI.

Σε μια ανάλυση προσαρμοσμένη για πολλαπλά δημογραφικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής, τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, και τον BMI, κάθε αύξηση 5 εκ. στην περίμετρο της μέσης συσχετίστηκε με 7% υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από κάθε αίτιο στους άνδρες και 9% υψηλότερο κίνδυνο στις γυναίκες. Ο αυξημένος κίνδυνος από την μεγάλη περίμετρο μέσης ήταν εμφανής τόσο για τους άνδρες όσο και τις γυναίκες σε όλο το εύρος των επιπέδων του BMI. Η σχέση της περιμέτρου μέσης ήταν ισχυρότερη για αναπνευστική και καρδιαγγειακή θνητότητα από ότι για τους θανάτους από καρκίνο.

Η προσαρμογή της ανάλυσης για τον BMI ενίσχυσε τη σχέση μεταξύ της περιμέτρου της μέσης και της θνησιμότητας, το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ίσως να οφείλεται στη μειωμένη συνέργια από τη δράση συνοδών νοσημάτων, παθολογικών καταστάσεων, ή γενικής αδυναμίας, τα οποία συνδέονται με χαμηλή καθαρή μάζα του σώματος.

Μιλώντας κλινικά, τα αποτελέσματα δείχνουν  ¨ότι οι τρέχουσες συστάσεις σχετικά με την περίμετρο μέσης, οι οποίες καθορίζονται και χρησιμοποιούν από ένα σημείο αιχμής για το φύλο και αξιολόγησης μόνο στο εύρος του BMI  25 έως 34,9 kg/m2, θα πρέπει να διευρυνθούν ως μέρος της εκτίμησης των κινδύνων για πρόωρη θνησιμότητα¨, συμπεραίνουν ο  Dr. Cerhan και οι συνεργάτες του.

Cerhan JR, Moore SC, Jacobs EJ, et al. A pooled analysis of waist circumference and mortality in 650 000 adults.Mayo Clin Proc 2014; 89: 335-345