Μεγάλο εύρος χρόνων ακτινοσκόπησης στο αιμοδυναμικό εργαστήριο

15/1/2014

Ερευνητές βρήκαν ότι περίπου το 20% της διακύμανσης των χρόνων ακτινοσκόπησης είναι τροποποιήσιμο. Οι μέσοι χρόνοι ακτινοσκόπησης κυμαίνονται από 2,6’ σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβατική στεφανιογραφία έως και 16’ σε ασθενείς που υποβάλλονται και σε επεμβατική στεφανιογραφία και σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) που έχουν προηγούμενα υποβληθεί σε CABG, σύμφωνα με τον Reza Fazel, MD, του Πανεπιστημίου του Emory, Ατλάντα και συνεργάτες.


Κεντρικά σημεία

·       Η διακύμανση των χρόνων ακτινοσκόπησης στο αιμοδυναμικό εργαστήριο οφείλεται - στο μεγαλύτερο μέρος της - σε παράγοντες που αφορούν τον άρρωστο και την επέμβαση

·       Το υπόλοιπο της διακύμανσης των χρόνων ακτινοσκόπησης μπορεί να είναι τροποποιήσιμο.  

Μετά από διόρθωση για τα χαρακτηριστικά του ασθενούς και την περιπλοκότητα της εξέτασης, το 17% της διακύμανσης στους χρόνους της επεμβατικής στεφανιογραφίας και το 19% της διακύμανσης εξαρτάται από παράγοντες που αφορούσαν τον χειριστή και το νοσοκομείο ανακοίνωσαν στο τεύχος της 1ης Δεκεμβρίου του Catheterization and Cardiovascular Interventions.

«Παράγοντες που αφορούν τον χειριστή και το νοσοκομείο….αποτελούν πιθανούς στόχους για τη βελτίωση της ασφάλειας από την ακτινοβολία σε αυτές τις επεμβάσεις,» έγραψαν.

Η Επεμβατική στεφανιογραφία και η PCI συνεισφέρουν περίπου το 8% τις συνολικής έκθεσης στην ακτινοβολία από ιατρικές απεικονιστικές εξετάσεις. Ένα συχνά χρησιμοποιούμενο μέσο μέτρησης της ακτινοβολίας στο αιμοδυναμικό εργαστήριο είναι ο χρόνος ακτινοσκόπησης.

«Όμως , παρά την σημασία του, δεν έχουν μέχρι τώρα καταχωρηθεί εθνικοί δείκτες για την ακτινοσκόπηση για επεμβατική στεφανιογραφία και PCI, με ή χωρίς διορθώσεις για την πολυπλοκότητα της επέμβασης», σημείωσαν οι Fazel και συνεργάτες.

Στην παρούσα μελέτη, αξιολόγησαν τους χρόνους ακτινοσκόπησης χρησιμοποιώντας δεδομένα από το μητρώο CathPCI που είναι μέρος του μεγαλύτερου μητρώου National Cardiovascular Data Registry (NCDR). Η ανάλυση περιέλαβε σχεδόν 3,3 εκατομμύρια επεμβατικές στεφανιογραφίες και PCI από 9.600 χειριστές σε 942 νοσοκομεία από τον Ιανουάριο του 2005 έως και τον Ιούνιο του 2009.

Οι μέσοι χρόνοι ακτινοσκόπησης διέφεραν με βάση την πολυπλοκότητα της εξέτασης και το εάν οι ασθενείς είχαν ιστορικό CABG:

•          Επεμβατική στεφανιογραφία: 2,6 λεπτά

•          Επεμβατική στεφανιογραφία  (με ιστορικό CABG ): 6,7 λεπτά

•          PCI: 10,1 λεπτά

•          PCI με επεμβατική στεφανιογραφία: 10,7 λεπτά

•          PCI με επεμβατική στεφανιογραφία (με ιστορικό CABG): 16 λεπτά

Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, οι παράγοντες που προέβλεψαν την μεγαλύτερη αύξηση στους χρόνους ακτινοσκόπησης για επεμβατική στεφανιογραφία ήταν η χρήση βραχιονίου αρτηρίας (μέχρι 6 επιπλέον λεπτά), της κερκιδικής αρτηρίας (μέχρι 3,6 επιπλέον λεπτά), και η συγγενείς καρδιοπάθειες (3,2 λεπτά).

Για την PCI, οι παράγοντες που προσέθεταν τον περισσότερο χρόνο ακτινοσκόπησης ήταν οι σημαντικές διατρήσεις ή διαχωρισμοί (μέχρι 7,7 λεπτά), η χρήση αθηρεκτομής, θρομβεκτομής, ή καθετήρα εξαγωγής ή laser (μέχρι 7,1 λεπτά) και η χρήση της βραχιόνιου αρτηρίας ( μέχρι 7,2 λεπτά).

Το γυναικείο φύλο, η ύπαρξη εμφράγματος μυοκαρδίου με ανασπάσεις ST(STEMI), και ο αυξημένος φόρτος εργασίας σχετίζονταν με βραχύτερο χρόνο ακτινοσκόπησης.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι περίπου 80% της διακύμανσης των χρόνων ακτινοσκόπησης «ήταν σταθερές» υπό την έννοια ότι αφορούσε τα χαρακτηριστικά του ασθενούς και την περιπλοκότητα της εξέτασης, που είναι εν πολλοίς μη τροποποιήσιμοι παράγοντες. Αυτό το εύρημα από μόνο του τονίζει την ανάγκη να λάβουμε υπόψιν «διορθώσεις» του χρόνου ακτινοσκόπησης και άλλα μέτρα βελτίωσης της ποιότητας της ακτινολογικής ασφάλειας όταν οριοθετούμε τέτοιες εξετάσεις.»

Σε συνοδό άρθρο, ο Charles Chambers, MD, του Penn State Hershey Medical Center, είπε ότι η μελέτη υποτιμά την σημασία της έκθεσης σε ακτινοβολία αυτών των εξετάσεων.

«Όμως , σε αυτή την εποχή πολύπλοκων εξετάσεων με προηγμένο απεικονιστικό εξοπλισμό, ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να εκλάβει αυτό το άρθρο σαν αναγνώριση του χρόνου ακτινοσκόπησης σαν «τον» δείκτη της δόσης ακτινοβολίας στο αιμοδυναμικό εργαστήριο» έγραψε, σημειώνοντας ότι πολλές παράμετροι της ακτινοβολίας που μετρώνται με ακτινοσκοπικό εξοπλισμό συλλέγονται τώρα από το NCDR και άλλες υπηρεσίες.

«Όλες οι πληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιούνται τώρα για την διαχείριση της δόσης ακτινοβολίας και τον επανέλεγχο , ουσιαστικό κομμάτι της φροντίδας όλων των ασθενών που υποβάλλονται σε επέμβαση καρδιάς» έγραψε ο Chambers.
 

Fazel R, et al "Determinants of fluoroscopy time for invasive coronary angiography and percutaneous coronary intervention: Insights from the NCDR" Catheter Cardiovasc Interv 2013; 82: 1091-1105. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ccd.24996/abstract

 

Chambers C, et al "Radiation monitoring in the cath lab: is fluoroscopy time enough?" Catheter Cardiovasc Interv 2013; 82: 1106-1107.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ccd.25244/abstract

 

Clinical and Procedural Characteristics Associated With Higher Radiation Exposure During Percutaneous Coronary Interventions and Coronary Angiography

http://circinterventions.ahajournals.org/content/6/5/501.full