Ορισμός κριτηρίων εξέτασης σε σταθερές καρδιοπάθειες

15/1/2014

 

Το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας, το American Heart Association και 8 εταιρίες ειδικών εξέδωσαν νέα κριτήρια ορθής χρήσης για να βοηθήσουν τους ιατρούς να επιλέξουν ανάμεσα στις διάφορες εξετάσεις αξιολόγησης  γνωστής ή σε υποψία σταθερής ισχαιμικής καρδιοπάθειας.

Το έγγραφο διαφέρει από προηγούμενα στο ότι συγκεντρώνει 7 επεμβατικές και μη εξετάσεις σε ένα ενιαίο σύστημα κριτηρίων. Έξι από τις 7 επεμβατικές και μη εξετάσεις που αξιολογήθηκαν – σπινθηρογράφημα κόπωσης, stress echo, μαγνητική τομογραφία κόπωσης, δείκτης ασβεστίου, αξονική στεφανιογραφία και κλασσική στεφανιογραφία- αντιμετωπίσθηκαν μεμονωμένα σε προηγούμενα κριτήρια ορθής χρήσης, η δοκιμασία κόπωσης περιλαμβάνεται για πρώτη φορά.  

Ο σκοπός του νέου συστήματος κριτηρίων – που καλύπτει 80 κλινικά σενάρια και υπoσκελίζει προηγούμενες συστάσεις - είναι «να βοηθήσει τους ιατρούς να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, να κάνουν τις σωστές εξετάσεις την κατάλληλη ώρα για τον σωστό ασθενή» και να «κάνουν συντήρηση πόρων στην χώρα σε καιρό που η ποιότητα παρεχόμενης περίθαλψης δεν είναι ομοιόμορφη και όπου το υγειονομικό κόστος δεν είναι βιώσιμο» είπε ο  Michael Wolk, MD, του Weill Cornell Medical College στην Νέα Υόρκη.

Ο Wolk είναι μέλος της ομάδας εργασίας κριτηρίων ορθής χρήσης του ACC's και ήταν πρόεδρος της συγγραφικής ομάδας για τα κριτήρια ορθής χρήσης, που θα δημοσιευθούν στα Journal of the American College of Cardiology,  Journal of Cardiac Failure, και Journal of Nuclear Cardiology.

Αν και τα νέα κριτήρια παρατάσσουν τις 7 εξετάσεις -και αντιμετωπίζουν κάποιες ασυνέπειες προηγούμενων εγγράφων-  δεν σχεδιάστηκαν ώστε να προτείνουν μία εξέταση σε σχέση με κάποια άλλη.

«Οι αξιολογήσεις ήταν αναλυτικές αλλά όχι ανταγωνιστικές λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας συγκριτικών στοιχείων, ποικιλίας ασθενών, και εύρους δυνατοτήτων στις διάφορες μονάδες», γράφουν οι συγγραφείς.

Τα κλινικά σενάρια που καλύπτονται από το έγγραφο χωρίζονται σε μεγαλύτερες κατηγορίες ανάλογα με την παρουσία σημείων ή συμπτωμάτων καρδιακής νόσου, διαφόρων επιπέδων κινδύνου στεφανιαίας νόσου, εάν ο ασθενής έχει παλαιότερα υποβληθεί σε επεμβάσεις επαναιμάτωσης ή εξετάσεις, εάν ο ασθενείς έχει προγραμματισθεί για μη καρδιακό χειρουργείο και χρειάζεται προεγχειρητική εκτίμηση, και εάν ο ασθενείς πρέπει να αξιολογηθεί πριν από πρόγραμμα άθλησης ή καρδιακής αποκατάστασης.

Σε κάθε σενάριο, η χρήση κάθε μιας από τις 7 εξετάσεις  αξιολογείται σαν «κατάλληλη» , «ίσως κατάλληλη», ή «σπάνια κατάλληλη».

«Είναι κατανοητό ότι οι εξετάσεις η χρήση των οποίων είναι Κατάλληλη ή Ίσως κατάλληλη πρέπει να καλύπτονται όταν εφαρμόζονται σε κατάλληλο κλινικό σενάριο», γράφουν οι συγγραφείς. «Σε κάποιες κλινικές περιπτώσεις , εξετάσεις που είναι Σπάνια Κατάλληλες μπορεί να δικαιολογούνται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενούς. Αυτές οι εξαιρέσεις πρέπει να είναι σαφώς τεκμηριωμένες».

Παραδείγματα «σπανίως καταλλήλων» εξετάσεων παρατηρούνται κυρίως σε σενάρια που περιλαμβάνουν ασυμπτωματικούς ασθενείς και σε αυτούς  που περιλάμβαναν  προεγχειρητικό έλεγχο σε ασθενείς με καλή λειτουργική ικανότητα, φυσιολογικό αποτέλεσμα εξέτασης πριν από έναν χρόνο, ή προγραμματισμένη επέμβαση χαμηλού κινδύνου.

Οι εξετάσεις συχνά ταξινομούνται ως «κατάλληλες» ή «ίσως κατάλληλες» όταν υπάρχει μέση- με – υψηλή πιθανότητα ισχαιμικής καρδιακής νόσου.

Ο Wolk είπε ότι τα κριτήρια πρέπει να ενσωματώνονται εύκολα στην κλινική πράξη ώστε να μπορούν οι ιατροί να συζητούν τις διάφορες επιλογές των εξετάσεων με τους ασθενείς.

«Το καλύτερο με αυτό το έγγραφο είναι ότι δίνει στον ιατρό την ευκαιρία να… κάνει τον ασθενή μέτοχο στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αξία της εξέτασης, τι θα δείξει η εξέταση, και εάν οι εξετάσεις ενδείκνυνται ή όχι», είπε.

Primary source: Journal of the American College of Cardiology

Wolk M, et al

 "ACCF/AHA/ASE/ASNC/HFSA/HRS/SCAI/SCCT/SCMR/STS 2013 multimodality appropriate use criteria for the detection and risk assessment of stable ischemic heart disease: a report of the American College of Cardiology Foundation appropriate use criteria task force, America Heart Association, American Society of Echocardiography, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Cardiovascular Computed Tomography, Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and Society of Thoracic Surgeons"

 J Am Coll Cardiol 2013;

http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=1789799