Το CPAP μειώνει την αρτηριακή πίεση σε ανθεκτική υπέρτασης

23/12/2013

Τα άτομα με υπνική άπνοια και ανθεκτική υπέρταση που αντιμετωπίζονται με συσκευή συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγών(CPAP) για 12 εβδομάδες είχαν σημαντική βελτίωση στην μέση αρτηριακή και διαστολική πίεση, αλλά δεν είχαν μεταβολή στην συστολική πίεση τους σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας μελέτης.

Στην μικρή μελέτη, γνωστή σαν μελέτη HIPARCO, τα άτομα που τυχαιοποιήθηκαν για θεραπεία με CPAP παρουσίασαν επίσης βελτίωση στο μοντέλο της νυχτερινής αρτηριακής τους πίεσης, με τους περισσότερους ασθενείς με CPAP να παρουσιάζουν την νυχτερινή καμπή της αρτηριακή πίεσης σε σύγκριση με αυτούς χωρίς CPAP.

«Η ανάνηψη της νυχτερινής καμπής της αρτηριακή πίεσης με αντιυπερτασική αγωγή έχει πλεονεκτήματα γιατί η απουσία καμπής ή η αύξηση της αρτηριακής πίεσης την νύχτα αναδύεται σαν ανεξάρτητος καρδιαγγειακός παράγοντας κινδύνου» σύμφωνα με τον Dr Miguel-Angel Martinez-Garcia (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και Πολυτεχνείο La Fe, Βαλένθια, Ισπανία) και συνεργάτες. «Στην μελέτη μας πάνω από 70% των ασθενών είχαν μοντέλο χωρίς καμπή ή αύξηση και η θεραπεία με CPAP εξομάλυνε την νυχτερινή αρτηριακή πίεση σε σημαντικό ποσοστό αυτών των ασθενών » .

Γράφοντας στο τεύχος της 11ης Δεκεμβρίου 2013 στο Journal of the American Medical Association, οι Ισπανοί ερευνητές δηλώνουν ότι η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι πολύ συχνή σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση. Προηγούμενες έρευνες CPAP έχουν δείξει ανάμικτα αποτελέσματα όσον αφορά την επίδραση στην αρτηριακή πίεση αλλά οδήγησαν σε μελέτες που εξετάζουν τις πιθανές υποομάδες υπερτασικών ασθενών που μπορεί να ωφεληθούν από την θεραπεία.

Στην παρούσα μελέτη, που περιλαμβάνει 98 ασθενείς τυχαιοποιημένους για θεραπεία με CPAP και 96 που δεν έλαβαν, όλοι οι ασθενείς διαγνώσθηκαν με ανθεκτική υπέρταση για πάνω από 10χρόνια και λάμβαναν, κατά μέσω όρο 3,8 αντιυπερτασικά φάρμακα. Στην ένταξή τους η 24ωρη μέση συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση ήταν103 mm Hg, 144 mm Hg, και 83 mm Hg αντίστοιχα. Στην αρχή είχαν μοντέλο νυχτερινής καμπής αρτηριακής πίεσης 25% των ασθενών, που ορίζεται σαν μια >10% μείωση της μέσης νυχτερινής πίεσης σε σύγκριση με τη μέση ημερήσια πίεση.

Μετά από 12 εβδομάδες CPAP, η μείωση στην 24ωρη μέση αρτηριακή και διαστολική πίεση ήταν 3.1 mm Hg και 3.2 mm Hg, αντίστοιχα. Στην per-protocol ανάλυση, οι μειώσεις στην 24-ωρη μέση και διαστολική αρτηριακή πίεση ήταν 4.4 mm Hg και 4.1 mm Hg, αντίστοιχα. Επιπλέον, η per-protocol ανάλυση έδειξε μια σημαντική μείωση 4.9-mm-Hg στην συστολική 24ωρη αρτηριακή πίεση.

Όσον αφορά το νυχτερινό μοντέλο αρτηριακής πίεσης, το 36% των ασθενών με CPAP είχαν νυχτερινή καμπή μετά από 12 εβδομάδες αντί μόνο 21,6% του βραχίονα ελέγχου.

«Κάποιοι συγγραφείς έχουν αναφέρει ότι η επίδραση της θεραπείας με CPAP στα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης εξαρτάται από τον αριθμό των ωρών που χρησιμοποιείται το CPAP» γράφουν οι Martinez-Garcia και συνεργάτες. «Η μελέτη μας ενσωματώνει αυτά τα ευρήματα , με σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις ώρες χρήσης του CPAP (ιδιαίτερα σε ασθενείς με τουλάχιστον 4ώρες χρήσης κάθε βράδυ) και την μείωση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης».

Οι ερευνητές λένε ότι επέλεξαν να μη χρησιμοποιήσουν προσομοίωση της θεραπείας στον βραχίονα ελέγχου γιατί η διαφυγή αέρα από τον προσομοιωτή, καθώς και η χαμηλή πίεση αέρα, μαζί με τα συνεχιζόμενα συμπτώματα των ασθενών, «έκαναν τους ασθενείς να συνειδητοποιήσουν ότι δεν λάμβαναν αποτελεσματική θεραπεία».

1. Martinez-Garcia MA, Capote F, Campos-Rodriguez F, et al. Effect of CPAP on blood pressure in patients with obstructive sleep apnea and resistant hypertension. JAMA 2013; 310:2407-2415.