Κατευθυντήριες οδηγίες για την διαδερμική θεραπεία της ανεπάρκειας μιτροειδούς

16/12/2013

Τέσσερις ιατρικές εταιρίες εξέδωσαν στις 25 Νοεμβρίου 2013 κείμενο οδηγιών για τις διαδερμικές θεραπείες της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας. Στο κείμενο δίνεται έμφαση σε κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψιν στην ενσωμάτωση των τεχνολογιών στην κλινική πράξη.

Το έγγραφο συντάχθηκε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, την Αμερικανικό Σύλλογο Χειρουργών Θώρακος , την Εταιρία Καρδιαγγειακής Αγγειογραφίας και Παρέμβασης και την Εταιρία Χειρουργών Θώρακος και εξετάζει την υπεύθυνη εξάπλωση των διαδερμικών παρεμβάσεων. Ιδιαίτερα, συζητώνται τα υλικά, η εκπαίδευση των χειριστών, τα πρωτόκολλα φροντίδας, και η αξιολόγηση του αποτελέσματος.

«Οι συγγραφείς και οι εταιρίες οραματίστηκαν ότι το έγγραφο αυτό θα χρησιμεύσει σαν ευρύτερη κατευθυντήρια οδηγία για την υπεύθυνη χρήση των νέων θεραπειών για τους ασθενείς και τις ομάδες μας» είπε ο John H. Calhoon, MD Καθηγητής και Πρόεδρος της Καρδιοθωρακικής Χειρουργικής στο Κέντρο Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Σαν Αντόνιο και αντιπρόεδρος της συντακτικής επιτροπής. «Με αυτήν την έκθεση σαν βάση, οι εταιρίες μας μπορούν να σχεδιάσουν μελλοντικά έγγραφα που θα ασχοληθούν με την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων και την καλύτερη χρήση, την καλύτερη στρατηγική , την καλύτερη σύνθεση των ομάδων, και τον περαιτέρω ορισμό των χαρακτηριστικών των ασθενών».

Ο FDA πρόσφατα ενέκρινε την χρήση του MitraClip για την θεραπεία αυστηρά επιλεγμένων ασθενών με σοβαρή, εκφυλιστική ανεπάρκεια μιτροειδούς (MR) που θεωρούνται απαγορευτικά υψηλού κινδύνου για χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς από έμπειρη Ομάδα Καρδιάς. Πολλές άλλες τεχνολογίες διόρθωσης της ανεπάρκειας μιτροειδούς περιλαμβανομένων συσκευών δακτυλιοπλαστικής ή εμφυτεύματα τενόντιων χορδών, είναι σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Οι εταιρίες σημειώνουν ότι αυτές οι θεραπείες πιθανά θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην φροντίδα επιλεγμένων ασθενών με MR, όπως η διαδερμική αντικατάσταση αορτικής (TAVR) στους ασθενείς με στένωση αορτικής.

«Οι TAVR και η διαδερμική θεραπεία της MR αντιπροσωπεύουν ευέλικτες τεχνολογίες που μπορούν να παρέχουν φροντίδα σε επιλεγμένους πληθυσμούς ατόμων με απαγορευτικά υψηλό περιεγχειρητικό κίνδυνο ανοιχτής καρδιάς» παρατήρησε ο Patrick O’Gara, MD, Διευθυντής Κλινικής Καρδιολογίας στο Νοσοκομείο Brigham and Women’s, Καθηγητής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και αντιπρόεδρος της συντακτικής επιτροπής. Τα μαθήματα που πήραμε από την εξάπλωση της TAVR θα βοηθήσουν παρόμοιες παρεμβάσεις στην ενσωμάτωση των διαδερμικών θεραπειών σοβαρής ανεπάρκειας μιτροειδούς στην κλινική πράξη».

Η ανεπάρκεια μιτροειδούς εμφανίζεται όταν η μιτροειδής βαλβίδα της καρδιάς δεν κλείνει σωστά, και επιτρέπει την παλινδρόμηση του αίματος στον αριστερό κόλπο αντί να συνεχίσει στην αορτή. Αυτό μειώνει την ποσότητα του αίματος που κυκλοφορεί στο σώμα και προκαλεί διάταση της καρδιάς. Μπορεί με το πέρασμα του χρόνου να εμφανιστούν συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας και αρρυθμίες, όπως η κολπική μαρμαρυγή . Η έγκαιρη διόρθωση της MR μπορεί να προλάβει ή να βελτιώσει τα συμπτώματα αυτά. Στις επεμβάσεις της MR, η προβληματική μιτροειδής βαλβίδα είτε επιδιορθώνεται με χρήση διαφόρων τεχνικών, είτε αντικαθίσταται για να αποκατασταθεί η σωστή κυκλοφορία του αίματος στην καρδιά.

Η εταιρική έκθεση για τις διαδερμικές θεραπείες της Ανεπάρκειας Μιτροειδούς εξετάζει τις δεξιότητες και την απαραίτητη τεχνολογία για επιτυχείς διαδερμικές επεμβάσεις. Αναφέροντας την ιστορική μελέτη SYNTAX, οι συγγραφείς σημειώνουν ότι είναι σημαντικότατη η Ομάδα Καρδιάς. Αυτή η προσέγγιση ομάδας στην καρδιακή φροντίδα περιλαμβάνει πολλές ειδικότητες, περιλαμβανομένων κυρίως καρδιολόγων, επεμβατικών καρδιολόγων, καρδιοχειρουργών, απεικονιστών και νοσηλευτών μεταξύ άλλων. Οι συγγραφείς επίσης σημειώνουν ότι οι διαδερμικές παρεμβάσεις μιτροειδούς πρέπει να διενεργούνται μόνο σε κεντρικά καρδιολογικά κέντρα με υψηλό όγκο επεμβάσεων καρδιακών βαλβίδων. Καθώς η έκβαση του ασθενούς μπορεί να διαφέρει έντονα ανάλογα με τον όγκο περιστατικών του χειριστή, οι εταιρίες προτείνουν οι νέες συσκευές MR να είναι διαθέσιμες μόνο σε κέντρα με μεγάλη διακίνηση περιστατικών που πληρούν τα εθνικά κριτήρια.

Συζητώντας πρωτόκολλα φροντίδας , η έκθεση τονίζει ότι πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα προ- δια- και μεθ- επεμβατικής αξιολόγησης των ασθενών και φροντίδας, καθώς και στρατηγικές διαχείρισης των επιπλοκών. Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει ανατομική και λειτουργική εκτίμηση της μιτροειδούς βαλβίδας, εκτίμηση του μεγέθους των καρδιακών κοιλοτήτων, της αμφικοιλιακής λειτουργίας των πνευμονικών και αρτηριακών πιέσεων και κάθε συνυπάρχουσας παθολογίας της αορτικής ή της τριγλωχίνας. Τα πρωτόκολλα φροντίδας περιλαμβάνουν «ξεκάθαρη οριοθέτηση» των διάφορων ρόλων των μελών της Ομάδας Καρδιάς. Επιπλέον οι ασθενείς πρέπει μεθεπεμβατικά να μεταφέρονται σε εξειδικευμένη καρδιολογική/καρδιοχειρουργική μονάδα φροντίδας , όπου η ομάδα να μπορεί να παρέχει την καλύτερη και συντονισμένη φροντίδα.

Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό τους ρόλο στην υιοθέτηση των διαδερμικών παρεμβάσεων MR, οι συγγραφείς σημείωσαν ότι «εξαρτάται από τις επαγγελματικές εταιρίες να καθορίσουν τα όρια ελάχιστης απόδοσης». Προσέθεσαν ότι οι εταιρίες πρέπει να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά πρωτόκολλα, και να ορίσουν τα μέτρα αξιολόγησης και πιστοποίησης ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος».

Επιπλέον, οι συγγραφείς δήλωσαν υπέρ της προσεκτικής συλλογής στοιχείων , της ανάλυσης και της αναφοράς μέσω του μητρώου STS/ACC Transcatheter Valve Therapy (TVT). Δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο 2011 και έχει σχεδιαστεί να αξιολογεί την ποιότητα, να επιτρέπει την ανάλυση κόστους , και να υποστηρίζει την έρευνα για την σύγκριση αποτελεσματικότητας. Καθώς τα στοιχεία αυτά ερμηνεύονται και ανακοινώνονται, τόνισαν οι συγγραφείς θα εξελίσσονται και τα κριτήρια κατάλληλης χρήσης και οι ενδείξεις.

«Οι εταιρίες μας υιοθετούν την διαδικασία ενσωμάτωσης αυτών των θεραπειών στην κλινική πράξη με τρόπο που διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα, φροντίδα επικεντρωμένη στον ασθενή από έμπειρη Ομάδα Καρδιάς με συμμετοχή σε εθνικό μητρώο για την ενημέρωση ως προς τις καλύτερες πρακτικές» είπε ο Dr. O’Gara.

Δείτε περισσότερα