Η χορήγηση β-αποκλειστών πριν από μη καρδιακό χειρουργείο φαίνεται ότι συνδυάζεται με λιγότερες καρδιαγγειακές επιπλοκές

12/12/2013

Η χορήγηση β-αποκλειστών σε ασθενείς με καρδιακή νόσο που υποβάλλονται σε μη καρδιακό χειρουργείο φαίνεται ότι συνδυάζεται με μικρότερο κίνδυνο θανάτου και μείζονων καρδιαγγειακών επιπλοκών (MACE) εντός 30 ημερών μετά από το χειρουργείο σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) ή πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ, καρδιακή προσβολή),σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Internal Medicine, έκδοση του JAMA Network. 

Η επίδραση των β-αποκλειστών στον καρδιακό κίνδυνο ενός μη καρδιακού χειρουργείου αμφισβητείται, και οι κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες ενθαρρύνουν την χορήγησή τους εν μέσω κριτικής για την έλλειψη δεδομένων που στηρίζουν αυτήν την τακτική, γράφουν οι συγγραφείς για το υπόβαθρο της μελέτης. Οι β-αποκλειστές αυτοί χορηγούνται από τους ιατρούς στους ασθενείς περιεπεμβατικά , και δεν είναι οι β-αποκλειστές που χορηγούνται σαν θεραπεία συντήρησης για την θεραπεία χρονίας καρδιακής νόσου.

Η Charlotte Andersson, M.D., Ph.D., του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης , Δανία και οι συνεργάτες της εντόπισαν ασθενείς από τα εθνικά Δανέζικα μητρώα με ιστορικό ισχαιμικής καρδιακής νόσου (ιστορικό καρδιακής προσβολής, στηθάγχης) με ή χωρίς ΚΑ και με ή χωρίς ιστορικό ΟΕΜ που υπεβλήθηκαν σε μη καρδιακό χειρουργείο από τον Οκτώβριο του 2004 έως τον Δεκέμβριο του 2009. Οι ερευνητές υπολόγισαν την σχέση της χρήσης β-αποκλειστών και τα MACE και την θνητότητα από κάθε αίτιο.

Από τους 28.263 ασθενείς με καρδιακή νόσο που υπεβλήθηκαν σε επέμβαση, 7.990 (28,3%) είχαν ΚΑ και 20.273 (71,1%) δεν είχαν. Οι Β(ήτα)-αποκλειστές χορηγήθηκαν σε  4.262 (53.3%) ασθενών με ΚΑ και 7.419 (36,6%) ασθενών χωρίς ΚΑ.

Τα ευρήματα της μελέτης λένε ότι σε ασθενείς με ΚΑ, η χρήση β-αποκλειστών σχετιζόταν με μειωμένο κίνδυνο MACE και θνητότητας, αλλά σε ασθενείς χωρίς ΚΑ δεν υπήρχε συσχέτιση της χρήσης β-αποκλειστών με MACE ή θνητότητα. Στους ασθενείς χωρίς ΚΑ η χρήση β-αποκλειστών σχετίζονταν με μειωμένο κίνδυνο MACE και θνητότητας στους ασθενείς που είχαν πρόσφατα υποστεί ΟΕΜ εντός των 2 τελευταίων ετών.

«Καταλήγοντας, η χρήση των β-αποκλειστών σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιακή νόσο, και ΚΑ ή ΟΕΜ που υποβάλλονται σε μη καρδιακό χειρουργείο σχετίζεται με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο μείζονων καρδιαγγειακών συμβαμάτων και θνητότητας από κάθε αίτιο εντός 30 ημερών από την επέμβαση», κατέληξαν οι συγγραφείς.

 

Σχόλιο: Επανεξέταση της περιεγχειρητικής χορήγησης β-αποκλειστών

Σε σχετικό σχολιασμό, οι Seamus P. Whelton, M.D., M.P.H., και Sandeep Bansal, M.D., M.P.H., της Ιατρικής Σχολής Johns Hopkins , Βαλτιμόρη, γράφουν: « Συνοπτικά, οι συγγραφείς αξίζουν συγχαρητήρια για  την προσεκτική ανάλυση και ερμηνεία της περιεγχειρητικής χορήγησης β-αποκλειστών σε αυτή τη μεγάλη σειρά ασθενών με ισχαιμική καρδιακή νόσο».

«Τα αποτελέσματα αυτής της αναδρομικής μελέτης σειράς μπορεί να ενημερώσει τις κλινικές πρακτικές ενώ συγχρόνως τονίζουν την ανάγκη μεγάλης, προοπτικής τυχαιοποιημένης κλινικής μελέτης που θα απαντήσει πιο σαφώς σε αυτήν την σημαντική ερώτηση» συνεχίζουν.

«Αυτή η μελέτη των Andersson και συν., προστίθεται σε αυξανόμενο όγκο δεδομένων που αμφισβητεί το δόγμα ότι η περιεπεμβατική χορήγηση β-αποκλειστών «κάνει καλό σε όλα» . Αντίθετα , ο ευφυής ιατρός πρέπει να κρίνει και να χορηγεί εξατομικευμένα αυτήν την αγωγή. Τελικά , δεν θα εκπλαγούμε εάν κάτι τόσο συνηθισμένο και ενστικτώδες όπως η περιεγχειρητική χορήγηση β-αποκλειστών σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιακή νόσο πρέπει να χορηγούνται εξατομικευμένα και ορθολογικά», καταλήγουν. 

Charlotte Andersson, Charlotte Mérie, Mads Jørgensen, Gunnar H. Gislason, Christian Torp-Pedersen, Charlotte Overgaard, Lars Køber, Per Føge Jensen, Mark A. Hlatky.Association of β-Blocker Therapy With Risks of Adverse Cardiovascular Events and Deaths in Patients With Ischemic Heart Disease Undergoing Noncardiac Surgery. JAMA Internal Medicine, 2013

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1779729