Η επιδιόρθωση και η αντικατάσταση συμπεριφέρονται εξίσου καλά στην ισχαιμική ανεπάρκεια μιτροειδούς

1/12/2013

 «Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση;» Αυτή είναι μια σημαντική ερώτηση για τους ενδιαφερόμενους καρδιοχειρουργούς και ασθενείς με νόσο της μιτροειδούς. Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε υπό την αιγίδα του  National Institutes of Health(NIH), ερευνητές εξέτασαν δύο χειρουργικές προσεγγίσεις σε ασθενείς με λειτουργική ισχαιμική μιτροειδική ανεπάρκεια και βρήκαν ότι και οι δύο ήταν εξίσου καλές.

Στη μελέτη Cardiac Surgery Clinical Research Network (CTSN)που παρουσιάστηκε στο American Heart Association (AHA) 2013 Scientific Sessions  από τον Dr Michael Acker (Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια Ιατρική Σχολή  Perelman, Φιλαδέλφεια), ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επιδιόρθωση μιτροειδούς δεν διέφεραν στο ανάστροφο remodeling της αριστεράς κοιλίας ή στα μείζονα καρδιακά ή αγγειακά εγκεφαλικά συμβάματα (MACCE) στους 12 μήνες σε σύγκριση με ασθενείς που υπεβλήθησαν σε επέμβασης αντικατάστασης μιτροειδούς με διατήρηση των χορδών.

Επιπλέον, οι θνητότητα στις 30 μέρες και στους 12 μήνες ήταν παρόμοιες και στους δύο θεραπευτικούς βραχίονες.

 « Τα ευρήματά μας έρχονται σε αντίθεση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία στο θέμα, που αναφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην επιδιόρθωση της μιτροειδούς σε σύγκριση με την αντικατάσταση, περιλαμβανομένης μειωμένης περιεπεμβατικής θνητότητας , βελτιωμένης λειτουργίας αριστεράς κοιλίας και μεγαλύτερη συχνότητα μακροπρόθεσμης επιβίωσης» γράφουν οι Acker και συνεργάτες. Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν διαδικτυακά επίσης σήμερα στο the New England Journal of Medicine ώστε να συμπέσουν με τις συνεδρίες ενημέρωσης για τις τελευταίες εξελίξεις από την AHA.

Στους 12 μήνες , ο μέσος δείκτης αριστερού κοιλιακού τελοδιαστολικού όγκου (LVESVI) σε 126 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε επιδιόρθωση ήταν 54.6 mL/m2 της επιφάνειας σώματος. Αυτό μεταφράζεται σε μέση μεταβολή από την αρχική 6,6 και 6,8 mL/m2,αντιστοίχως.

 

Κλινική έκβαση στον χρόνο

 

 

Κλινικό καταληκτικό σημείο

Ομάδα επιδιόρθωσης, n=126 (%)

Ομάδα αντικατάστασης, n=125 (%)

Θάνατος

14.3

17.6

0.47

Εγκεφαλικό

4.8

4.0

0.77

Επιδείνωση τάξης NYHA >1

4.8

4.8

0.99

Καρδιακή Ανεπάρκεια-Επανεισαγωγή

13.5

11.2

0.58

Επανεγχείρηση μιτροειδούς

2.4

0

0.25

Συνδυασμός  θανάτου, εγκεφαλικού, νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια ή επανεγχείρηση μιτροειδούς

32.5

33.6

0.86

 

Η αντικατάσταση της βαλβίδας είχε πιο ανθεκτική βελτίωση στην μιτροειδική ανεπάρκεια από την επιδιόρθωση, όμως. Η συχνότητα μέτριας ή σοβαρής ανεπάρκειας μιτροειδούς στους 12 μήνες ήταν 32,6% στον βραχίονα επιδιόρθωσης και μόλις 2,3% στον βραχίονα αντικατάστασης, διαφορά στατιστικά σημαντική.

 

Acker MA, Parides MK, Perrault LP, et al. Mitral-valve repair versus replacement for severe ischemic trial regurgitation. N Engl J Med 2013; DOI:10.1056/NEJM1312808.