Η υποχώρηση της στεφανιαίας νόσου δεν είναι αστικός μύθος

1/11/2013

 

Η υποχώρηση της στεφανιαίας αρτηριακής νόσου μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη δεν είναι αστικός μύθος και παρατηρείται σχεδόν στους μισούς ασθενείς, σύμφωνα μελέτη από τη Μελβούρνη. Καρδιολόγοι από το Austin Health βρήκαν ότι το 45% των ασθενών που υποβάλλονταν σε επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης έδειξαν σημεία υποχώρησης της νόσου μετά από μακροχρόνια παρακολούθηση , με την υποστροφή να ευνοείται από τα αρτηριακά μοσχεύματα , στην αριστερά στεφανιαία κυκλοφορία και στις μεγαλύτερες στενωτικές αλλοιώσεις.

Ανακοινώνοντας τα ευρήματά τους στο Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, οι Dr Ying Yan Zhu και Dr Philip Hayward του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης είπαν ότι ο μηχανισμός υπεύθυνος για την υποχώρηση της νόσου δεν είναι σαφής αλλά μπορεί να συνδέεται με τη χρήση επιθετικότερης υπολιπιδαιμικής αγωγής.

Σε μια μελέτη 405 ασθενών που υπεβλήθησαν σε στεφανιογραφία κατά μέσο όρο 6 μήνες μετά την επέμβαση, βρέθηκε ότι η συνολική επίπτωση της υποχώρησης της στεφανιαίας νόσου ήταν 20%. Σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς παρουσίασαν υποχώρηση των βλαβών σε τουλάχιστον μία γηγενή αρτηρία.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση της νόσου παρατηρήθηκε στις βλάβες εγγύς LAD (51%) και στη συνέχεια μέσου τμήματος (21%) και ήταν λιγότερο πιθανό να παρατηρηθούν στο άπω τμήμα (1.6%). Η ύφεση παρατηρούνταν συχνότερα σε αρτηριακά μοσχεύματα σε σύγκριση με φλεβικά, ίσως επειδή τα αρτηριακά είναι ενεργά μεταβολικά και εκκρίνουν αγγειοδραστικές ουσίες που προστατεύουν τα γηγενή αγγεία από την εξέλιξη της νόσου , είπαν οι συγγραφείς της μελέτης.

Τα επαναιματωμένα αγγεία στην αριστερά κυκλοφορία και σε αυτά με σοβαρότερες στενώσεις , άνω των 70% ήταν αυτά που ήταν πιθανότερο να δείξουν υποχώρηση της νόσου. Υποχώρηση της νόσου παρατηρήθηκε επίσης σε δευτερεύοντα αγγεία που δεν επηρεαζόταν από μόσχευμα.

Οι συγγραφείς της μελέτης λένε ότι τα ευρήματα αντιβαίνουν στην άποψη ότι η αρτηριοσκλήρυνση είναι μια ασταμάτητη προοδευτική νόσος που δεν αντιστρέφεται.

«Η υποχώρηση της στεφανιαίας νόσου των γηγενών αρτηριών μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη με μοσχεύματα είναι συχνή και επηρεάζεται από τον τύπο μοσχευμάτων, τη θέση των αγγείων και τη βαρύτητα των αλλοιώσεων. Οι χειρουργοί πρέπει να συνυπολογίζουν αυτούς τους παράγοντες όταν αξιολογούν τις απαιτήσεις για αορτοστεφανιαία μοσχεύματα σε οριακές βλάβες», συμβούλεψαν.

Regression of coronary disease after bypass surgery: Urban myth or common finding?

Ying Yan Zhu, Trong T. Nguyen, Brian F. Buxton, David L. Hare, Philip A. Hayward

http://www.jtcvsonline.org/article/S0022-5223(13)00806-4/abstract#