Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι το ίδιο αποτελεσματικά όσο τα αυτοκόλλητα νικοτίνης για τη διακοπή του καπνίσματος

20/10/2013

Τα τσιγάρα είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα αυτοκόλλητα, ως βοήθεια σε καπνιστές προκειμένου να ξεπεράσουν την επιθυμία και τον εθισμό τους στη νικοτίνη, σύμφωνα με την πρώτη τυχαιοποιημένη μελέτη του είδους.
Η μελέτη, που παρουσιάστηκε στο Ετήσιο Συνέδριο της European Respiratory Society (ERS) 2013 , και ταυτόχρονα δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στο περιοδικό Lancet, δείχνει ότι οι καπνιστές που χρησιμοποιούν e-τσιγάρα και εκείνοι που χρησιμοποιούν αυτοκόλλητο νικοτίνης, έχουν την ίδια πιθανότητα  να  κόψουν το κάπνισμα μετά από έξι μήνες.

Ο Chris Bullen, MD, διευθυντής του National Institute for Health Innovation at the University of Auckland in New Zealand, και η ομάδα του, συνέκριναν 3 προσεγγίσεις για την διακοπή του καπνίσματος σε 657 καπνιστές. Οι συμμετέχοντες που προσπαθούσαν ενεργά να σταματήσουν το κάπνισμα, τυχαιοποιήθηκαν σε αυτούς που χρησιμοποιούσαν e-τσιγάρο που περιείχε 16 mg νικοτίνης, εικονικό e-τσιγάρο χωρίς νικοτίνη, ή αυτοκόλλητο που περιείχε 26 mg νικοτίνης.

Μετά την τυχαιοποίηση, οι συμμετέχοντες στη μελέτη έλαβαν οδηγίες για την ειδική μέθοδο που θα χρησιμοποιούσαν, 1 εβδομάδα πριν από την ημερομηνία διακοπής του καπνίσματος, και για 12 εβδομάδες μετά. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, σε όλους τους συμμετέχοντες προσφερόταν ψυχολογική υποστήριξη. Οι ερευνητές εξέτασαν εάν οι συμμετέχοντες είχαν αποχή από τα τσιγάρα 6 μήνες μετά την ημερομηνία διακοπής του καπνίσματος.

Συνολικά, το 5,7% των συμμετεχόντων δεν ξανακάπνισε στους 6 μήνες. Η επιτυχία της θεραπείας ήταν υψηλότερη στην ομάδα που χρησιμοποίησε τα ενεργά e-τσιγάρα. Ακολούθησε η ομάδα με τα αυτοκόλλητα, και τη χαμηλότερη επιτυχία είχε η ομάδα που χρησιμοποίησε εικονικά e-τσιγάρα. Ωστόσο οι διαφορές αυτές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.

Πινάκας: ποσοστό των καπνιστών που πέτυχε τη διακοπή του καπνίσματος.

 

Ομάδα θεραπείας

Ποσοστά επιτυχίας επί τοις%

Ε-τσιγάρο

7,3

Αυτοκόλλητο νικοτίνης

5,8

Εικονικό e-τσιγάρο

4,1

 
Όταν οι ερευνητές ανέλυσαν την κατανάλωση τσιγάρων και αξιολόγησαν το όφελος της μείωσης του καπνίσματος, αντί της διακοπής του καπνίσματος, τα αποτελέσματα ήταν στατιστικά σημαντικά. Περισσότεροι συμμετέχοντες στην ομάδα των e – τσιγάρων, από ό, τι στην ομάδα με το αυτοκόλλητο μείωσαν την κατανάλωση τουλάχιστον κατά το ήμισυ στους 6 μήνες (57% έναντι 41%). Οι διαφορές στον εθισμό και στα αποτελέσματα της διακοπής του καπνίσματος ήταν επίσης σημαντικά μεταξύ των 2 ομάδων δραστικής αγωγής (P = .018).

Δεν υπήρχαν διαφορές στα ανεπιθύμητα συμβάματα στις τρεις ομάδες.
Ωστόσο, η επιτυχία που φαίνεται με το ενεργό e–τσιγάρο, είχε μερικές ενδιαφέρουσες επισημάνσεις. ¨Στους 6 μήνες, περισσότερο από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων σε αυτή την ομάδα που είχε κόψει το κάπνισμα εξακολούθησε να χρησιμοποιεί τα e-τσιγάρα, ανέφερε ο Dr. Bullen .

Το 30% από την ομάδα των e-τσιγάρων που δεν κατάφεραν να σταματήσουν το κάπνισμα, χρησιμοποιούν τώρα και τα δύο. Αυτό είναι σίγουρα μια ανησυχία. 
¨Αυτό δείχνει ότι αντικατέστησαν τα e-τσιγάρα για την πρόσληψη νικοτίνης. Υποθέτω ότι θα ισχυριστείτε ότι αυτό είναι ένα κακό πράγμα, ότι διατηρείτε την εξάρτηση από τη νικοτίνη, αλλά τουλάχιστον είναι καλύτερο από το να συνεχίσει κανείς να καπνίζει¨, είπε. ¨Ωστόσο, για εκείνους στην ομάδα e -τσιγάρων που δεν κατάφεραν να σταματήσουν το κάπνισμα, το 30% χρησιμοποιούν τώρα και τα δύο. Αυτό είναι σίγουρα μια ανησυχία και απαιτείται περισσότερη έρευνα στον τομέα της διπλής χρήσης¨.

Αποτελεί πρόβλημα το εάν ένα άτομο χρησιμοποιεί τα e-τσιγάρα για να σταματήσει το κάπνισμα με επιτυχία, αλλά συνεχίσει να τα χρησιμοποιεί για ένα χρόνο αργότερα; Ο Gareth Jones, MD, από το Liverpool Heart and Chest Hospital in the United Kingdom,  δήλωσε στο Medscape Medical News ότι: ¨Θα πρέπει οπωσδήποτε να συγχαρούμε κάθε καπνιστή που πετυχαίνει τη διακοπή του καπνίσματος. Αλλά θα ήμουν υποχρεωμένος να αναφέρω ότι δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες από τη χρήση αυτών των συσκευών για στους πνεύμονες σε μακροπρόθεσμη βάση. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία, για να βασιστεί αυτό το ενδεχόμενο. Ιδανικά, θα 'θελα να σταματήσετε τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, εφ 'όσον βέβαια αυτό δεν σημαίνει να ξαναγυρίσετε πίσω στις παλιές σας συνήθειες¨.

Η έλλειψη στερεών στοιχείων εξηγείται εν μέρει από τη φύση του προϊόντος. ¨Το πρόβλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι δεν υπάρχει πρότυπο e-τσιγάρο, εξήγησε ο Dr. Jones ¨. Μια πρόσφατη μελέτη από την World Health Organization έδειξε ότι ακόμη και τα e-τσιγάρα που κατασκευάζονται από την ίδια εταιρεία είχαν ευρέως μεταβλητά στοιχεία. Υπάρχουν κανονισμοί για το Ηνωμένο Βασίλειο που θα υλοποιηθούν μέχρι το 2016 που θα απαιτούν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, αλλά μέχρι τότε, πραγματικά δεν ξέρουμε τι αντιμετωπίζουμε¨.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της ERS Francesco Blasi, MD, τόνισε ότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της μακροχρόνιας χρήσης των e–τσιγάρων.

¨Αυτή η μελέτη αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να εξετάσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εν λόγω συσκευών¨, δήλωσε στο Medscape Medical News. ¨Αυτό ακριβώς θέλουμε – η ERS θέλει περισσότερα δεδομένα στο θέμα αυτό. Έχουν δείξει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα e-τσιγάρα είναι εξίσου αποτελεσματικά με το αυτοκόλλητο νικοτίνης, και ότι είναι αρκετά ασφαλή. Όμως χρειαζόμαστε μεγαλύτερες μελέτες σχετικά με την μακροχρόνια χρήση του e-τσιγάρου, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί.

Και πρέπει να υπάρχουν κάποιες απαντήσεις σύντομα, επεσήμανε ο Dr. Blasi. ¨Αυτά τα προϊόντα πωλούνται σήμερα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πολλούς καταναλωτές που χρησιμοποιούν αυτό το είδος της συσκευής, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, έτσι η ERS υποστηρίζει σθεναρά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει αυτό το θέμα¨.

Σημείωσε ότι το Κοινοβούλιο και η επιτροπή υγείας θα ψηφίσουν συστάσεις σχετικά με την αναγνώριση των e-τσιγάρων ως φάρμακα, στις 8/10/2013.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) ανέφεραν στους μαθητές λυκείου υπερδιπλασιάστηκε η χρήση των e-τσιγάρων για το 2011 – 2012.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν στην 6η έκδοση του Morbidity and Mortality Weekly Report του Σεπτεμβρίου. Αξιωματούχοι του CDC και της US Food and Drug Administration, σχεδιάζουν  να συνεχίσουν την παρακολούθηση και την έρευνα της χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για ένα πέρασμα σε πιο συμβατικά προϊόντα καπνού και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στην υγεία.

European Respiratory Society (ERS) 2013 Annual Congress:  Abstract P1047. Presented September 8, 2013.