Ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από τις ξυλόσομπες συνδέεται με σημαντική μείωση του κίνδυνου θανάτου

Η θνητότητα των αντρών από κάθε αίτιο, αλλά ιδιαίτερα από καρδιαγγειακές και αναπνευστικές νόσους, θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά με τη μείωση του καπνού βιομάζας (καπνός που παράγεται από το οικιακό μαγείρεμα και τη θέρμανση με κάυση ξύλου, καθώς και από τις πυρκαγιές δασικών εκτάσεων), σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal website.

 

Οι ερευνητές λένε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές προεκτάσεις σε περαιτέρω παρεμβάσεις για τη μείωση της ρύπανσης από αυτό το αίτιο.

Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της έρευνας έχει διεξαχθεί σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση, δεν υπάρχουν μελέτες  που να αναφέρουν μείωση των θανάτων που συνδέονται με παρεμβάσεις για τη μείωση της ρύπανση από τον καπνό βιομάζας.

Το 2001, το Λόνσεστον (στην Τασμανία, Αυστραλία) ήταν η αρχή για μια σειρά από παρεμβάσεις για τη μείωση της ρύπανσης από καπνό ξύλου. Οι παρεμβάσεις επιτάχυναν δραματικά μια γενική τάση προς τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, αντί θερμάστρες ξύλου. Έτσι, ο επιπολασμός της ξυλόσομπας μειώθηκε από 66% σε 30% για το σύνολο των νοικοκυριών και ο μέσος όρος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μειώθηκε 40% (44 µg/m³ - 27 µg/m³).

Ερευνητές από την Αυστραλία και τον Καναδά χρησιμοποίησαν αυτά τα δεδομένα για να εκτιμήσουν εάν επήλθαν οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στη θνητότητα από κάθε αίτιο αλλά και την καρδιαγγειακή και αναπνευστική θνησιμότητα.

Αυτή είναι η πρώτη μελέτη αξιολόγησης των αλλαγών στη θνησιμότητα που σχετίζονται με τη μείωση του καπνού από ξυλόσομπες. Οι ερευνητές συνέκριναν τον πληθυσμό του Launceston με τον πληθυσμό του Hobart (επίσης στην Τασμανία), το οποίο δεν έχει λάβει μέτρα πρόληψης για αλλαγή της ποιότητας του αέρα.

Η μείωση στη θνησιμότητα (θάνατοι ανά 1000 άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ανά έτος, προσαρμοσμένη ανά ηλικία) κατά την περίοδο 1994-2001 και 2001-2007 δεν ήταν σημαντική τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες (2,7% για κάθε αίτιο θνησιμότητας 4,9% για την καρδιαγγειακή θνησιμότητα  8.5% θνησιμότητα του αναπνευστικού). Ωστόσο, η μείωση ήταν στατιστικά σημαντική για τους άνδρες και μόνο, διαφορές της τάξης του 11,4% για τη θνητότητα από κάθε αίτιο, 17,9% για το καρδιαγγειακό και 22.8% για το αναπνευστικό σύστημα.

Τα αποτελέσματα κατά τους χειμερινούς μήνες (Ιούνιος-Αύγουστος) έδειξαν ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις: καρδιαγγειακά 20% αναπνευστικά 28%.

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι βρέθηκε μια τάση για μείωση στην από κάθε αίτιο, καρδιαγγειακή και αναπνευστική θνησιμότητα κατά τη διάρκεια της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, η οποία ήταν μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια του χειμώνα, και κυρίως για τους άντρες. Λένε ότι τα ευρήματα  τονίζουν τη δυνατότητα για σημαντικά δημόσια οφέλη για την υγεία από τις παρεμβάσεις για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον καπνό βιομάζας.

Evaluation of interventions to reduce air pollution from biomass smoke on mortality in Launceston, Australia: retrospective analysis of daily mortality, 1994-2007. 

F. H. Johnston, I. C. Hanigan, S. B. Henderson, G. G. Morgan. 

BMJ, 2013; 346 (jan08 12): e8446

 http://www.bmj.com/content/346/bmj.e8446