Η σοβαρού βαθμού παιδική παχυσαρκία, θα πρέπει να είναι η νέα κατηγορία κινδύνου, καθώς αφορά το 5% των παιδιών στις ΗΠΑ

19/9/2013

Περίπου το 5% των παιδιών και των εφήβων στις ΗΠΑ είναι παχύσαρκα και γι΄αυτό το λόγο αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 και καρδιακή νόσο, σύμφωνα με την American Heart Association, σε νέα ανακοίνωση της, την οποία υποστηρίζει και η Obesity Society.

Ενώ τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας έχουν αρχίσει να σταθεροποιούνται, η σοβαρού βαθμού παχυσαρκία έχει αυξηθεί σύμφωνα με δήλωση του Dr Aaron S Kelly (University of Minnesota Medical School, Minneapolis) και των συνεργατών του, που δημοσιεύτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2013 στο Circulation.

Με βάση τα παραπάνω, οι ερευνητές προτείνουν, η σοβαρού βαθμού παχυσαρκία στα παιδιά και τους εφήβους, να οριστεί ως μια νέα κατηγορία κινδύνου, που μπορεί να επιφέρει σημαντικά σοβαρές συνέπειες. ¨Συσσωρευμένα στοιχεία δείχνουν ότι η σοβαρού βαθμού παχυσαρκία στην παιδική ηλικία συνδέεται με δυσμενή καρδιαγγειακά και μεταβολικά προφίλ, ακόμη και σε σύγκριση με την παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος¨, σημειώνουν.

Ο ορισμός της σοβαρού βαθμού παχυσαρκίας σε παιδιά πάνω των 2 ετών είναι ο BMI που είναι τουλάχιστον 20% υψηλότερα από το 95ο εκατοστημόριο για το φύλο και την ηλικία του παιδιού ή ένας BMI ≥ 35.

Περιορισμένες επιλογές θεραπείας, ανάγκη για μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

Ο Dr Aaron S Kelly και οι συνεργάτες του σημειώνουν ότι οι επιλογές θεραπείας για τα παιδιά με τέτοιου βαθμού παχυσαρκία είναι περιορισμένες, καθώς οι περισσότερες κλασικές προσεγγίσεις για απώλεια βάρους είναι ανεπαρκείς για τα παιδιά.

Για παράδειγμα, η αλλαγή του τρόπου ζωής και οι παρεμβάσεις που βασίζονται στη συμπεριφορά, σε παιδιά και εφήβους με σοβαρού βαθμού παχυσαρκία, έχουν δείξει μέτρια βελτίωση του BMI, αλλά οι συμμετέχοντες γενικά παρέμειναν σοβαρά παχύσαρκοι, και συχνά ανακτούσαν το βάρος πουν είχαν χάσει μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων θεραπείας.

Ένα επιπλέον στοιχείο είναι ότι ο ρόλος της ιατρικής διαχείρισης μιας τέτοιας κατάστασης, είναι εξαιρετικά περιορισμένος, καθώς μόνο ένα φάρμακο έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της παχυσαρκίας σε εφήβους.

Επίσης, ενώ η χειρουργική αντιμετώπιση (γαστρικό χειρουργείο για την απώλεια βάρους) υπήρξε γενικά αποτελεσματική στη μείωση του BMI και τη βελτίωση των καρδιαγγειακών και μεταβολικών παραγόντων κινδύνου, τα reports για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι λίγα. Πολλά νέα παιδιά με σοβαρού βαθμού παχυσαρκία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για χειρουργική αντιμετώπιση και πολλές φορές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις ανάγκες ενός τέτοιου χειρουργείου, καθώς δεν έχουν κάλυψη από ασφαλιστικό φορέα.

Ως εκ τούτου, η American Heart Association, απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όσον αφορά αυτή την κατάσταση, αφού είναι μια χρόνια νόσος που απαιτεί συνεχή φροντίδα και διαχείριση. ¨Το να επικεντρωθούμε και να θέσουμε ως στόχο την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του τρόπου ζωής, της φαρμακευτικής αγωγής και της χειρουργικής αντιμετώπισης, είναι ζωτικής σημασίας¨, προσθέτουν οι συγγραφείς.

Και καταλήγουν λέγοντας: ¨Καινοτόμες θεραπείες που βασίζονται στη συμπεριφορά, ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες, και καινούρια φαρμακευτικά σκευάσματα, πρέπει να αξιολογηθούν ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους, καθώς έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα ασθενών με υψηλούς ιατρικούς και ψυχοκοινωνικούς κινδύνους¨.

Kelly AS, Barlow SE, Rao G, et al. Severe obesity in children and adolescents: identification, associated health risks, and treatment approaches: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2013

http://circ.ahajournals.org/content/early/2013/09/09/CIR.0b013e3182a5cfb3.full.pdf+html