Οι στατίνες μειώνουν τα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς με στεφανιαία αρτηριακή νόσο και πολύ χαμηλή LDL-C

19/9/2013

Άμστερνταμ, Ολλανδία - 31 Αυγούστου 2013 / Η Dr Nakano δήλωσε: «Πολλές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, όπως η Treating to New Targets (TNT) και η PROVE IT-TIMI, έδειξαν ότι η επιθετική μείωση της χοληστερίνης με στατίνες βελτιώνει την κλινική έκβαση σε ασθενείς με στεφανιαία αρτηριακή νόσο (ΣΝ) και υψηλά επίπεδα LDL-C. Αλλά μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστό εάν η επιθετική μείωση των λιπιδίων με στατίνες θα ωφελούσε τους στεφανιαίους ασθενείς με πολύ χαμηλά επίπεδα LDL-C».

Η παρούσα μελέτη χρησιμοποίησε την Μελέτη Καρδιαγγειακής Αξιολόγησης Ibaraki (ICAS), ένα μητρώο 2.238 ασθενών από 12 νοσοκομεία στην περιοχή Ibaraki της Ιαπωνίας, που μεταξύ του μηνός 0 και 1 υπεβλήθησαν σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση. Με βάση τα επίπεδα ορού LDL-C στην πρώτη αξιολόγηση οι συμμετέχοντες ταξινομήθηκαν σε τρεις ομάδες πολύ χαμηλή(<70 mg/dl, n=214), χαμηλή (71-100 mg/dl, n=669), και υψηλή (>101 mg/dl, n= 1,355). Η απόφαση για την χορήγηση ή όχι στατινών καθώς και τον τύπο και τη δοσολογία, ήταν στη διακριτική ευχέρεια των θεραπόντων ιατρών.

Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για μέγιστο διάστημα 3 ετών. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας αξιολογήθηκε από τη σύνθετη έκβαση των Μειζόνων Καρδιαγγειακών Συμβαμάτων (MACE), που ορίζεται σαν η θνητότητα από όλα τα αίτια, μη – θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου και μη- θανατηφόρο εγκεφαλικό.

Οι στατίνες χορηγήθηκαν σε 68% των ασθενών (143) με πολύ χαμηλή LDL-C, 67% των ασθενών (450) με χαμηλή LDL-C και 67% των ασθενών(913) με υψηλή LDL-C. Συνολικά 204 ασθενείς υπέστησαν MACE κατά τον μέσο χρόνο παρακολούθησης των 404 ημερών.

Τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης Kaplan-Meier δείχνουν ότι 3 χρόνια θεραπείας με στατίνη επέφεραν σημαντική μείωση στην επίπτωση των MACE και στις ομάδες (p<0.001για όλες τις ομάδες). Μια παραγοντική ανάλυση κινδύνου Cox διορθωμένη για την ηλικία και το φύλο έδειξε ότι οι στατίνες ήταν καθοριστικές για την καλύτερη έκβαση ανεξαρτήτως των επιπέδων LDL-C (p<0.01).

Η Dr Nakano είπε: « Η μελέτη μας δείχνει ότι οι ασθενείς με ΣΝ και πολύ χαμηλά επίπεδα LDL-C στην πρώτη τους αξιολόγηση επίσης ωφελούνται από την θεραπεία με στατίνες. Υποθέτουμε ότι οι στατίνες προλαμβάνουν την διόγκωση των αθηροσκληρωτικών πλακών και την ρήξη των πλακών σε αυτούς τους ασθενείς.»

Προσέθεσε: « Κάποιοι ιατροί διστάζουν να χορηγήσουν στατίνες σε ασθενείς με πολύ χαμηλή LDL-C επειδή το όφελος είναι αβέβαιο και τον κίνδυνο των ανεπιθύμητων ενεργειών από τις στατίνες. Αλλά τα ευρήματά μας δείχνουν ότι όλοι οι στεφανιαίοι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν στατίνες για να μειώσουν τον κίνδυνο μελλοντικών καρδιαγγειακών συμβαμάτων».

Η Dr Nakano κατέληξε: « Το επόμενο βήμα τώρα θα πρέπει να είναι η έναρξη μιας τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης μελέτης για την χρήση στατίνης σε ασθενείς με ΣΝ και πολύ χαμηλά επίπεδα LDL-C .Η μελέτη αυτή θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιβεβαιώσει τα οφέλη των στατινών στην πρόληψη μελλοντικών καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε αυτούς τους ασθενείς , και να διευκρινίσει τον τύπο και τη δοσολογία των στατινών με το μεγαλύτερο όφελος».

 Impacts of aggressive treatment with statin on cardiovascular events among patients whose LDL-cholesterol concentration within normal range: results from icas registry