Η μη θεραπεία επαναιμάτωσης στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα στην Ευρώπη

19/9/2013

ESC Congress: Άμστερνταμ, Ολλανδία - Τρίτη 3 Σεπ. 2013 / Σημαντικός αριθμός ασθενών με έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST (STEMI), ιδίως στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη, δεν λαμβάνουν καμία θεραπεία επαναιμάτωσης, σύμφωνα με την καταγραφή Stent for Life (SFL) σε 37 χώρες της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας (European Society of Cardiology-ESC). Το πρόβλημα της μη θεραπείας επαναιμάτωσης ήταν μεγαλύτερο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Ουκρανία. Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στo ESC Congress σήμερα από τον καθηγητή Steen Kristensen (Δανία).

Η πρωτογενής αγγειοπλαστική (PPCI) συνιστάται ως η θεραπεία πρώτης επιλογής σε ασθενείς με STEMI. Αλλά μια δημοσιευμένη έρευνα το 2009 (με βάση δεδομένα από το 2007/2008) αποκάλυψε ότι πολλοί ασθενείς με STEMI έλαβαν θρομβόλυση και μια μεγάλη ομάδα δεν έλαβε καμία θεραπεία επαναιμάτωσης.  Η SFL Initiative δημιουργήθηκε το 2008 για να οδηγήσει στην ισότιμη πρόσβαση σε πρωτογενή αγγειοπλαστική στους ασθενείς με STEMI σε όλη την Ευρώπη. 

Μια νέα έρευνα, που δημοσιεύεται σήμερα, αποκαλύπτει την κατάσταση της θεραπείας επαναιμάτωσης σε ασθενείς που είχαν εισαχθεί με STEMI σε 37 από τις 53 χώρες μέλη της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Ο καθηγητής Kristensen, δήλωσε: "Η έρευνα διεξήχθη για τον προσδιορισμό των χωρών που εξακολουθούν να έχουν χαμηλά ποσοστά πρωτογενούς αγγειοπλαστικής καθώς και των χωρών όπου υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών που δεν έχει πάρει οποιαδήποτε θεραπεία επαναιμάτωσης."  

 Αυτή η περιγραφική μελέτη βασίστηκε σε συνολικά στοιχεία της κάθε χώρας σχετικά με ασθενείς που είχαν εισαχθεί με STEMI κατά το 2010 ή το 2011. Συλλέχθηκαν τα δεδομένα για τη χρήση της θεραπείας επαναιμάτωσης και της θνησιμότητας, τον αριθμότων καρδιολόγων και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων με διαθεσιμότητα για πρωτογενή αγγειοπλαστική των PPCI. Οι πληροφορίες προήλθαν από εθνικά ή περιφερειακά μητρώα, ή από τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων, όταν δεν υπήρχαν τα μητρώα. 

Συνολικά, η έρευνα ανέδειξε μεγάλες διακυμάνσεις στη διαχείριση των ασθενών με STEMI στις 37 χώρες. Κατά την περίοδο 2010-2011, ένας σημαντικός αριθμός ασθενείς με STEMI στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη δεν έλαβε καμία θεραπεία επαναιμάτωσης. Αυτοί οι αριθμοί ήταν υψηλότερη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Ουκρανία (π.χ. στην Ουκρανία ο αριθμός αυτός ήταν 526 ανά εκατομμύριο κατοίκων). 

  • Ο αριθμός των PPCI ανά εκατομμύριο κατοίκων κυμαίνεται από 23 στη Σαουδική Αραβία σε 938 στην Ολλανδία. 

  • Η PPCI ήταν η κυρίαρχη στρατηγική επαναιμάτωσης σε 33 χώρες, αλλά η θρομβόλυση ήταν ακόμα η θεραπεία επιλογής σε 4 χώρες (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κύπρος, Ελλάδα και Σερβία).

Όλες οι χώρες ανέφεραν μεγάλες αυξήσεις από το 2007/2008 στον αριθμό των εργαστηρίων με δυνατότητα διενέργειας πρωτογενούς αγγειοπλαστικής 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. 

  • Το μέσο μέγεθος του πληθυσμού που εξυπηρετούνταν από ένα κέντρο PPCI με υπηρεσίες 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, κυμαίνονταν από 31.300 κατοίκους ανά κέντρο στο Σαν Μαρίνο, σε 6.533.000 κατοίκους ανά κέντρο στη Σαουδική Αραβία.

  • Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο EuroPCR, η έρευνα αποκαλύπτει ότι η PPCI χρήση αυξήθηκε θεαματικά μεταξύ 2007 και 2011 στις έξι χώρες που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία SFL το 2009. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η PPCI αυξήθηκε από 23% σε 57% στη Βουλγαρία, 33% σε 64% στη Γαλλία, 9% σε 32% στην Ελλάδα, 19% σε 44% στη Σερβία, 30% σε 50% στην Ισπανία και από το 8% σε 78% στην Τουρκία. Καθώς  η χρήση PPCI αυξήθηκε σε έξι χώρες, το ποσοστό των ασθενών που δεν λαμβάνουν καμία θεραπεία επαναιμάτωσης μειώθηκε.

Σε γενικές γραμμές υπάρχει βελτίωση από την τελευταία έρευνα, αλλά πρέπει να γίνει ακόμα αρκετή δουλειά σε ορισμένες χώρες. Η PPCI είναι η καλύτερη θεραπεία, αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θρομβόλυση είναι μια αποδεκτή επιλογή. Το χειρότερο σενάριο είναι όταν οι ασθενείς δεν παίρνουν οποιαδήποτε θεραπεία επαναιμάτωσης.

Ο καθηγητής Kristensen κατέληξε: «η πρωτογενής αγγειοπλαστική (PPCI) είναι η θεραπεία πρώτης επιλογής στις περισσότερες χώρες, αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να εξασφαλιστεί η ίση πρόσβαση για όλους τους ασθενείς. Η Stent For Life θα συνεχίσει να βοηθά τις χώρες να αναγνωρίσουν τα όρια τους στις οδηγίες εφαρμογής (π.χ. περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας έκτακτης ανάγκης, οικονομικούς παράγοντες ή την έλλειψη των εκπαιδευμένων ιατρών) και να βρουν τρόπους για την αύξηση της χρήσης των σωτήριων πρωτογενών αγγειοπλαστικών ως θεραπεία επαναιμάτωσης σε ασθενείς με STEMI. "