Επαγγελματική έκθεση σε HIV: Νέες κατευθυντήριες οδηγίες USPHS

27/8/2013

Μετά από κάθε επαγγελματική έκθεση σε HIV, το ιατρικό προσωπικό(HCP) θα πρέπει άμεσα να λαμβάνει προφυλακτική μετά- την- έκθεση αγωγή (PEP) που να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 αντιρετροϊκά φάρμακα, σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσιεύθηκαν στο τεύχος Σεπτεμβρίου του Infection Control and Hospital Epidemiology. Οι τρέχουσες συστάσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Δημόσιας Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών(USPHS) ενημερώνουν τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2005 για τη διαχείριση έκθεσης ιατρικού προσωπικού με επαγγελματική έκθεση σε HIV και τη χρήση PEP.

Μια σημαντική αλλαγή στις συστάσεις αφορά τον αριθμό φαρμάκων που περιλαμβάνονται την αγωγή PEP. Στις προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούνταν η αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου της συγκεκριμένης έκθεσης για να καθοριστεί ο βέλτιστος αριθμός αντιρετροϊκών της PEP . Αντιθέτως , στις τρέχουσες οδηγίες , συνιστάται η σταθερή χορήγηση συνδυασμού 3 ή περισσοτέρων φαρμάκων για κάθε επαγγελματική έκθεση σε HIV.

«Η πρόληψη της έκθεσης πρέπει να είναι η κύρια στρατηγική για την πρόληψη των επαγγελματικών λοιμώξεων με HIV» ,είπε ο συγγραφέας των οδηγιών David Kuhar, MD, παθολόγος επιδημιολόγος του Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων και του Τομέα Πρόληψης της Προώθησης Ποιότητας Περίθαλψης , σε δελτίο τύπου της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρίας Επιδημιολογίας της Περίθαλψης. «Όταν όμως συμβεί έκθεση , πρέπει να θεωρείται επείγον ιατρικό πρόβλημα, να ξεκινά αμέσως η χορήγηση αγωγής PEP, ιδανικά εντός ωρών από την πιθανή έκθεση».

Μια δια-υπηρεσιακή ομάδα εργασίας USPHS, με μέλη από τα Κέντρα Ελέγχου Λοιμώξεων και Πρόληψης, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφών και Φαρμάκων, και των Υποδομών και Υπηρεσιών Υγείας, κατέληξαν σε αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες με τη συμβολή εξωτερικού συμβουλίου ειδικών.

Για τη βελτίωση της συμμόρφωσης και ολοκλήρωσης της πλήρους αγωγής PEP , πολλές από τις νεότερες οδηγίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανοχής της αγωγής PEP. Τα φάρμακα που προτείνονται τώρα ,γίνονται καλύτερα ανεκτά από αυτά που συνιστούνταν παλαιότερα.

Ειδικές Συστάσεις

  • Οι οδηγίες τονίζουν τη σημασία των στρατηγικών πρόληψης και της ταχείας αναφοράς και διαχείρισης των επαγγελματικών εκθέσεων.
  • Εάν είναι δυνατόν , πρέπει να καθορίζεται το HIV status του ασθενή που είναι η πηγή της έκθεσης, ώστε να διαπιστωθεί η ανάγκη για αγωγή HIV PEP.
  • Η έναρξη της PEP θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα , και δεν θα πρέπει να καθυστερεί εν αναμονή εκτίμησης από ειδικό, κάτι που συνιστάται επίσης.
  • Το σχήμα αγωγής PEP θα πρέπει να περιλαμβάνει 3 ή περισσότερα αντιρετροϊκά φάρμακα για 4 εβδομάδες.
  • Ο επανέλεγχος θα πρέπει να ξεκινά εντός 72 ωρών από την έκθεση στον HIV και πρέπει να περιλαμβάνει επανέλεγχο για HIV, έλεγχο τοξικότητας των φαρμάκων και συμβουλευτική.
  • Ο έλεγχος για HIV θα πρέπει γενικά να συνεχίζεται για 6 μήνες μετά την έκθεση.
  • Ο έλεγχος για HIV μπορεί να ολοκληρωθεί σε 4 μήνες, εάν χρησιμοποιηθεί για τον επανέλεγχο τα νεότερης γενιάς τεστ με συνδυασμό αντιγόνου HIV/αντισώματος.
  • Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες θα πρέπει να διανέμονται στο προσωπικό των εξωτερικών ιατρείων και σε άλλους παρόχους υγείας γιατί η έκθεση ιατρικού προσωπικού μπορεί να συμβεί εκτός ωραρίου γραφείου. Συχνά οι ιατροί των επειγόντων, που δεν είναι ειδικοί στη θεραπεία του HIV, ή τη χρήση αντιρετροϊκών φαρμάκων, αναλαμβάνουν την πρώτη αντιμετώπιση έκθεσης σε HIV διασωστών ασθενοφόρων, ιατρικού προσωπικού, οδοντιατρικού προσωπικού, προσωπικού εργαστηρίων, της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, καθαριστριών, νοσηλευτριών, μαιών, ιατρών, τεχνικών, φαρμακοποιών, φοιτητών , και μαθητευομένων,

Oι συγγραφείς των οδηγιών γράφουν ότι «Για να εξασφαλίσουμε την έγκαιρη διαχείριση μετά την έκθεση, και τη χορήγηση της αγωγής HIV PEP, οι ιατροί θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την επαγγελματική έκθεση σαν επείγουσα ιατρική κατάσταση, και τα ιδρύματα θα πρέπει να λάβουν μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ενημέρωση του προσωπικού τους τόσο για την σημασία όσο και για τα διαδικαστικά της αναφοράς αλλά και της περίθαλψης σε τέτοια έκθεση».

US Public Health Service Guideline

Updated US Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures to Human Immunodeficiency Virus and Recommendations for Postexposure Prophylaxis

Infection Control and Hospital Epidemiology, Vol. 34, No. 9, September 2013

http://www.jstor.org/stable/10.1086/672271