Μόνο ένας στους τρεις Αμερικανούς καταφέρνοει να ελέγξει τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης

29/7/2013

Σύμφωνα με νέα ανάλυση του National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES), μόλις ένας στους τρεις ασθενείς στην Αμερική καταφέρνει να έχει σε έλεγχο τις τιμές της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης. Οι ερευνητές δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να πετύχουν τους στόχους στο τομέα της πρόληψης της στεφανιαίας νόσου σε εθνικό επίπεδο, αν υπήρχε βελτίωση στον έλεγχο της χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης.

Είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια ότι τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση έχουν τον διπλάσιο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, αλλά με την αντιμετώπιση της υπέρτασης, με τις κλασικές μεθόδους, υπάρχει μείωση του κινδύνου κατά 25%, σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή Dr. Brent Egan (Medical University of South Carolina, Charleston). ¨Υπάρχει μεγάλο υπολειπόμενο κινδύνου, δηλώνει ο ίδιος. Ενώ είναι γνωστό ότι η θεραπεία πολλαπλών παραγόντων κινδύνου είναι πιο ευεργετική από τη θεραπεία κάθε παράγοντα κινδύνου ξεχωριστά, πιστεύω ότι έχει υποτιμηθεί η σπουδαιότητα της θεραπείας και του ελέγχου της υψηλής αρτηριακή πίεσης και της χοληστερόλης ".

Στην έρευνα που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά την 1η Ιουλίου 2013 στο Circulation, οι ερευνητές αξιολόγησαν ταυτόχρονα τον έλεγχο της υπέρτασης και της υπερχοληστερολαιμίας στην NHANES από το 1988 έως το 1994, από το 1999 έως το 2004, και από το 2005 έως το 2010. Μέσα από την ανάλυση και των τριών διαστημάτων το 60,7% έως το 64,3% των ατόμων με αρτηριακή υπέρταση, είχαν συγχρόνως και υψηλά επίπεδα χοληστερόλης. Ο έλεγχος των επιπέδων της LDL χοληστερόλης αυξήθηκε προοδευτικά, από 9,2% την περίοδο 1988 – 1994, στο 45,4% στην περίοδο 2005 – 2010. Σε αυτή την περίοδο ( 2005 – 2010) περίπου το 54% των ασθενών με υπέρταση, είχαν καλό έλεγχο της αρτηριακής υπέρτασης, που ορίζεται στο <140/90 mm Hg. Στο σύνολο το 44,5% του συνόλου των υπερτασικών ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία είχαν καλό έλεγχο της αρτηριακής υπέρτασης και το 21,5% ενώ υποβλήθηκαν σε θεραπεία δεν είχαν καλό έλεγχο της αρτηριακής υπέρτασης.

Τα υγιή αγγεία είναι σημαντικά για μια καλή ποιότητα ζωής.

Για τους ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση και αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, ο ταυτόχρονος έλεγχος και για τους δύο παράγοντες κινδύνου εξαπλασιάζεται από την περίοδο 1988 – 1994 έως την περίοδο 2005 – 2010. Ο έλεγχο της υπέρτασης και της LDL χοληστερόλης αυξήθηκε από 5,0% την περίοδο 1988 – 1994 στο 30,7% την περίοδο 2005 – 2010. Ο ταυτόχρονος έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, της LDL χοληστερόλης, και της μη-HDL χοληστερόλης αυξήθηκαν από 1,8% το 1988-1994 σε 26,9% την περίοδο 2005-2010. Όταν τέθηκαν πιο αυστηροί στόχοι για τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο ή διαβήτη, ακόμη λιγότεροι ασθενείς είχαν ταυτόχρονο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης και της υπερχοληστερολαιμίας.

Παρόλο που υπήρχε μεγάλη πρόοδος στο θέμα του ελέγχου και των δύο παραγόντων κινδύνου, περίπου το 70% των ασθενών δεν κατάφερναν να έχουν καλό έλεγχο ταυτόχρονα και στους δύο παράγοντες.

Ο Dr. Brent Egan, δήλωσε ότι η πλειοψηφία των ασθενών με κακή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης, δεν έχουν θεραπεία. Πολλοί από αυτούς έχουν άγνοια για τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται και δεν έχουν συστηματική παρακολούθηση από κάποιον ειδικό ιατρό. Η έρευνα έδειξε ότι τα άτομα που πήγαιναν στο γιατρό δύο ή περισσότερες φορές το χρόνο είχαν τις διπλάσιες πιθανότητες να έχουν ρύθμιση και των δύο παραγόντων κινδύνου. Οι ασθενείς που λάμβαναν στατίνη είχαν δέκα φορές περισσότερες πιθανότητες να καταφέρουν ρύθμιση και των δύο παραγόντων, ενώ αυτοί που λάμβαναν αντι- υπερτασική αγωγή είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στη ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης και της χοληστερόλης.

¨Σε εθνικό επίπεδο, με το Affordable Care Act, και άλλους φορείς, έχει γίνει προσπάθεια και έχει δοθεί ώθηση, προκειμένου να έρθουν οι ασθενείς κοντά στο σύστημα υγείας, όμως γνωρίζουμε ότι ακόμη και ένας αριθμός ατόμων που έχουν ασφάλιση, ιδιαίτερα οι άνδρες κάτω από την ηλικία των 50 ή 55 ετών, δεν έρχονται εύκολα στο γιατρό¨, δήλωσε ο Dr. Brent Egan. Όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν στο γιατρό σπάνια ή και καθόλου, είναι λιγότερο πιθανό να γνωρίζουν ότι αντιμετωπίζουν αυτούς τους παράγοντες κινδύνου και να τους αντιμετωπίσουν. Ακόμα και όταν βρίσκονται υπό θεραπεία, είναι λιγότερο πιθανό να έχουν σωστή ρύθμιση της φαρμακευτικής τους αγωγής.

Η θεραπευτική αδράνεια, η οποία συμβαίνει όταν ο ασθενής λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν έχει γίνει σωστή ρύθμιση των φαρμάκων και ο ασθενής αδυνατεί να φτάσετε στο στόχο, παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα, πρόσθεσε ο Dr. Brent Egan. Από την πλευρά του ασθενούς, μπορεί να υπάρξει μια πτυχή μοιρολατρίας, όταν πρόκειται για καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια, αλλά τα οφέλη από τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης και της αυξημένης χοληστερόλης, εκτείνονται πέρα ​​από τη στεφανιαία νόσο.

Τα υγιή αγγεία είναι σημαντικά για την ποιότητα της ζωής. Η άνοια, για παράδειγμα, καθοδηγείται από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Σε γενικές γραμμές, η υγεία μας, η αντοχή, η διαύγεια και η οξύτητα του μυαλού είναι πολύ καλύτερα αν έχουμε υγιή αιμοφόρα αγγεία. Η υπέρταση και η υψηλή χοληστερόλη είναι πράγματα που βλάπτουν τα αγγεία, και μειώνουν την ποιότητα της ζωής νωρίτερα από το φυσιολογικό.

 

Egan BM, Li J, Qanungo S, Wolfman TE. Blood pressure and cholesterol control in hypertensive hypercholesterolemic patients. Circulation 2013;

DOI: 10.1161/circulationaha.112.000500.

Available at : http://circ.ahajournals.org.