Ο εθελοντισμός βοηθάει στην μείωση του κινδύνου για υπέρταση στα ηλικιωμένα άτομα

Φαίνετε ότι βοηθώντας τους άλλους, βοηθάτε συγχρόνως και τον εαυτό σας, προστατεύοντας τον από την υψηλή αρτηριακή πίεση.
Νέα έρευνα, από το Carnegie Mellon University, δείχνει ότι τα ηλικιωμένα άτομα που δραστηριοποιούνται εθελοντικά για τουλάχιστον 200 ώρες το χρόνο, μειώνουν τον κίνδυνο για αρτηριακή υπέρταση κατά 40%. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο American Psychological Association's Psychology and Aging journal, και αποδεικνύει ότι η εθελοντική εργασία μπορεί να είναι μια αποτελεσματική μη φαρμακευτική επιλογή στην πρόληψη κατά της αρτηριακής υπέρτασης. Η υπέρταση επηρεάζει περίπου 65 εκατομμύρια Αμερικανούς και αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο, η οποία είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις ΗΠΑ.
 
Κάθε μέρα μαθαίνουμε και περισσότερα για το πόσο συμβάλει ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής ( κακή διατροφή και έλλειψη σωματικής δραστηριότητας) στην αύξηση του κινδύνου της αρτηριακής πίεσης. Σκοπός των ερευνητών ήταν να ελέγξουν κατά πόσο ένας παράγοντας θετικού τρόπου ζωής, όπως η εθελοντική εργασία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.
Στην έρευνα συμμετείχαν 1.164 μεσήλικες και ηλικιωμένοι, μεταξύ 51 και 91 ετών, από τις ΗΠΑ. Οι συμμετέχοντες έδωσαν δύο συνεντεύξεις, μία το 2006 και μία το 2010, και όλοι κατά την έναρξη της έρευνας είχαν φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης. Ο εθελοντισμός, άλλοι κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες, καθώς και τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, αξιολογήθηκαν και τις δύο φορές.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτοί που δήλωσαν 200 ώρες εθελοντικής εργασίας από την έναρξη της έρευνας είχαν 40% μειωμένο κίνδυνο να αναπτύξουν αρτηριακή υπέρταση σε σχέση με αυτούς που δεν δήλωσαν εθελοντική εργασία κατά τη λήξη της έρευνας. Δεν είχε σχέση το τι εθελοντική εργασία είχε διαλέξει το κάθε άτομο, αλλά ο χρόνος που είχε διαθέσει στην εθελοντική εργασία. Ο χρόνος που αφιέρωναν τα ηλικιωμένα άτομα στην εθελοντική εργασία έπαιζε σημαντικό ρόλο στην προστασία και μείωση του κινδύνου εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης.
Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, οι διάφορες κοινωνικές αλλαγές, όπως η συνταξιοδότηση, το πένθος και η αποχώρηση των παιδιών από το σπίτι, αφήνουν συχνά τους ηλικιωμένους με λιγότερες ευκαιρίες για κοινωνική δραστηριότητα. Η συμμετοχή σε εθελοντικές εργασίες κάνει τα ηλικιωμένα άτομα να αισθάνονται κοινωνικά ενεργά, πράγμα που δεν θα συνέβαινε διαφορετικά. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η ενεργή κοινωνική ζωή προάγει την καλή υγεία στα ηλικιωμένα άτομα και μειώνει τον κίνδυνο για μια σειρά αρνητικών και απειλητικών καταστάσεων για την υγεία.