Οι μεγαλύτερες δαπάνες στα νοσοκομεία σχετίζονται με καλύτερη ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης ;

1/5/2013

 

Είναι άγνωστος ο βαθμός με τον οποίο οι μεγαλύτερες δαπάνες σε ένα σύστημα υγείας ασθενών με την επιλεκτική πρόσβαση σε ιατρική τεχνολογία, οδηγούν σε υψηλότερης ποιότητας φροντίδα των ασθενών και στην καλύτερη έκβαση τους.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 14 Μάρτη 2013 στο περιοδικό JAMA, αποκαλύπτει ότι οι ασθενείς των νοσοκομείων στο Οντάριο του Καναδά, έχουν καλύτερη ποιότητα της περίθαλψης, χαμηλότερα ποσοστά θανάτου και μικρότερη συχνότητα επανεισαγωγών, εφόσον λαμβάνουν θεραπεία σε νοσοκομεία που δαπανούν περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες, υψηλότερης ποιότητας νοσηλευτική φροντίδα και μεγαλύτερη χρήση ειδικών.

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω και τα οποία νοσηλεύθηκαν στο Οντάριο του Καναδά, μεταξύ των ετών 1998 και 2008. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για ένα έτος.

Πιο αναλυτικά οι ερευνητές εξέτασαν:

  • 179.139 ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου για πρώτη φορά 26.195 ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου

  • 92.377 ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (CHF)

  • 90.046 ασθενείς με κάταγμα ισχίου

Η ομάδα διαπίστωσε ότι τα νοσοκομεία με υψηλότερες δαπάνες συνήθως:

  • Ήταν τριτοβάθμια ή μεγαλύτερου όγκου πανεπιστημιακά νοσοκομεία

  • παρείχαν εξειδικευμένες υπηρεσίες

  • βρίσκονταν σε αστικές περιοχές

  • και συνδέονταν με περιφερειακά κέντρα καρκίνου

Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι θεράποντες ιατροί στα νοσοκομεία με μεγαλύτερες δαπάνες ήταν περισσότερο ειδικοί ή φρόντιζαν μεγαλύτερο αριθμό ασθενών με αυτή την κατάσταση. Οι ασθενείς που εισήχθηκαν σε αυτά τα νοσοκομεία είχαν περισσότερες ιατρικές επισκέψεις από ειδικούς κατά τη διάρκεια του επεισοδίου αναφοράς , δεν ήταν τόσο πιθανό να γίνουν δεκτοί σε μονάδα εντατικής θεραπείας, και νοσηλεύθηκαν περισσότερο, ενώ οι καρδιακοί ασθενείς ήταν πιο πιθανό να λάβουν πιο επιστημονικά τεκμηριωμένες φαρμακευτική αγωγή και καρδιακές επεμβάσεις.

Στα νοσοκομεία με μεγαλύτερες δαπάνες η προσαρμοσμένη για την ηλικία και το φύλο θνητότητα 30 ημερών ποσοστό ήταν 12,7% για το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σε σχέση με το 12,8% για τα νοσοκομεία με χαμηλότερες δαπάνες , 3,3% για τον καρκίνο του παχέος εντέρου σε σύγκριση με το 3,9% , 10,2% για την καρδιακή ανεπάρκεια έναντι 12,4 %, και 7,7% για το κάταγμα του ισχίου έναντι 9,7%.

Η συχνότητα καρδιακών συμβαμάτων στις 30 ημέρες, προσαρμοσμένη για την ηλικία και το φύλο, ήταν 17,4% έναντι 18,7% για τους ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και 15% έναντι 17,6% για τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια. Επίσης το ποσοστό επανεισαγωγών ήταν 23,1% έναντι 25,8% για τους ασθενείς με κάταγμα του ισχίου και 10,3% έναντι 13,1% για τα άτομα με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Θα ήταν εύκολο να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα τη μελέτης αυτής ως απόδειξη ότι οι υψηλότερες δαπάνες σχετίζονται αιτιολογικά με καλύτερα αποτελέσματα και ότι η παροχή περισσότερων χρημάτων σε νοσοκομεία με χαμηλές δαπάνες θα συμβάλει στην απαραίτητη βελτίωση των αποτελεσμάτων τους. Ωστόσο οι μεγαλύτερες δαπάνες μεταξύ των νοσοκομείων διέφεραν με πολλούς τρόπους, όπως η μεγαλύτερη χρήση τεκμηριωμένης επιστημονικά θεραπείας, πιο εξειδικευμένο προσωπικό, οι υψηλού επιπέδου νοσηλευτική φροντίδα καθώς και οι υψηλής τεχνολογίας υπηρεσίες , τα οποία είναι όλα είναι πιο ακριβά. Έτσι οι συγγραφείς καταλήγουν, ότι είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε όχι μόνο πόσα χρήματα δαπανώνται, αλλά αυτά αν δαπανώνται για αποτελεσματικές διαδικασίες και υπηρεσίες.

Association of Hospital Spending Intensity With Mortality and Readmission Rates in Ontario Hospitals

Therese A. Stukel, PhD; Elliott S. Fisher, MD, MPH; David A. Alter, MD, PhD; Astrid Guttmann, MD, MSc; Dennis T. Ko, MD, MSc; Kinwah Fung, MSc; Walter P. Wodchis, PhD; Nancy N. Baxter, MD, PhD; Craig C. Earle, MD, MSc; Douglas S. Lee, MD, PhD

JAMA. 2012;307(10):1037-1045. doi:10.1001/jama.2012.265.

 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1105068