Η ανδρικού τύπου φαλάκρα συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, αλλά μόνο αν εντοπίζεται στην κορυφή της κεφαλής

29/4/2013

Οι ερευνητές ερεύνησαν τις βάσεις δεδομένων Medline και Cochrane Library , για μελέτες που δημοσιεύθηκαν για την ανδρική φαλάκρα και τη στεφανιαίας νόσο.

Οι ερευνητές συμπεριέλαβαν τελικά στην μετα-ανάλυση τους έξι μελέτες με 36 990 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων τρεις cohort μελέτες και τρείς case-control. Στις τρεις cohort μελέτες , ο προσαρμοσμένος κίνδυνος στεφανιαίας νόσου ήταν 32% υψηλότερος μεταξύ των ατόμων με σοβαρή φαλάκρα στην κορυφή της κεφαλής, σε σύγκριση με τους άνδρες που διατήρησαν την τριχοφυΐα τους . Στις case-control μελέτες ασθενών, ο κίνδυνος στεφανιαίας νόσου ήταν κατά 70% υψηλότερος μεταξύ των ατόμων με φαλάκρα κορυφής άτομα σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν φαλάκρα. Όταν η ανάλυση περιορίστηκε σε άνδρες κάτω από την ηλικία των 55-60, αποκαλύφθηκε ένα συγκρίσιμο μοντέλο.

Ο κίνδυνος εξαρτάται από τη σοβαρότητα της φαλάκρας

Η σοβαρότητα της φαλάκρας είχε επίδραση στον κίνδυνο της στεφανιαίας νόσου, σύμφωνα με τους συγγραφείς, αλλά μόνο αν η φαλάκρα εντοπιζόταν στην κορυφή. Ο κίνδυνος ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου αυξάνεται κατά:

  • 48% με εκτεταμένη φαλάκρα στην κορυφή της κεφαλής

  • 36% με μέτρια φαλάκρα στην κορυφή της κεφαλής

  • 18% με ήπια φαλάκρα στην κορυφή της κεφαλής

Προκειμένου να καλύψουν τις διαφορές στις διαδικασίες αξιολόγησης της φαλάκρας στις έρευνες, οι συγγραφείς εξέτασαν 4 διαφορετικές μορφές της φαλάκρας (καθόλου, μετωπιαία, κορυφής και συνδυασμός ). Οι άνδρες με τη συνδυασμένη μορφή φαλάκρας (μετωπιαία και κορυφής) είχαν 69% αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν στεφανιαία νόσο, οι άνδρες με φαλάκρα στην κορυφή της κεφαλής είχαν 52% μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν τη νόσο, και τέλος τα άτομα με μόνο μετωπική φαλάκρα είχαν 22% αυξημένες πιθανότητες.

Ο λόγος για τη συσχέτιση μεταξύ της φαλάκρας κορυφής και στεφανιαίας νόσου δεν είναι γνωστός. Πιθανοί μηχανισμοί μπορεί να είναι:

  • μια κατάσταση χρόνιας φλεγμονής

  • αυξημένη ευαισθησία στην τεστοστερόνη

  • αντίσταση στην ινσουλίνη

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, καθώς και για τον εντοπισμό των μηχανισμών που ευθύνονται για τη συσχέτιση αυτή.

Οι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά σε άνδρες με φαλάκρα κορυφής, ειδικά σε νεότερους άνδρες, οι οποίοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να βελτιώσουν το προφίλ του καρδιαγγειακού τους κινδύνου.

Πηγή

Yamada T, Hara K, Umematsu H, et al. Male pattern baldness and its association with coronary heart disease: a metaanalysis.

BMJ Open 2013;3:e002537. doi:10.1136/ bmjopen-2012-002537

http://www.bmjopen.bmj.com/content/3/4/e002537.full.pdf+html