Η L-Carnitine στη δευτερογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

22/4/2013

ΣΤΟΧΟΣ:

Για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της L-καρνιτίνης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο ή με την ομάδα ελέγχου, σχετικά με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

ΜΕΘΟΔΟΙ:

Πραγματοποιήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 13 ελεγχόμενων μελετών (Ν = 3629) για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων της L-καρνιτίνης έναντι εικονικού φαρμάκου ή της ομάδας ελέγχου, για τη θνησιμότητα, τις κοιλιακές αρρυθμίες (VAs), τη στηθάγχη, την καρδιακή ανεπάρκεια, και το επανέμφραγμα. Οι μελέτες αυτές εντοπίστηκαν μέσω αναζήτησεις στις βάσεις δεδομένων των Ovid MEDLINE, PubMed, and Excerpta Medica (Embase), μεταξύ 1 Μαΐου 2012 και 31 Αυγούστου 2012.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο ή την ομάδα ελέγχου, η L-καρνιτίνη συσχετίστηκε με σημαντική μείωση 27% για όλες τις αιτίες θνησιμότητας (odds ratio, 0,73, 95% CI, 0,54 έως 0,99, P = .05, Λόγος κινδύνου [RR], 0,78, 95 % CI, 0,60 έως 1,00, P = .05), μια ιδιαίτερα σημαντική μείωση 65% στις κοιλιακές αρρυθμίες (RR, 0,35, 95% CI, 0,21 έως 0,58, P <.0001), καθώς και μια σημαντική μείωση κατά 40% στην ανάπτυξη της στηθάγχη (RR, 0,60, 95% CI, 0,50 έως 0,72, P <0,00001), και χωρίς μείωση στην ανάπτυξη της καρδιακής ανεπάρκειας (RR, 0,85, 95% CI, 0,67 έως 1,09, P = .21) ή στο επανέμφραγμα (RR, 0,78, 95% CI, 0,41 έως 1,48, P = .45).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο ή την ομάδα ελέγχου, η L-καρνιτίνη συνδέεται με μια μείωση 27% στην θνησιμότητα από κάθε αίτιο, κατά 65% μείωση των κοιλιακών αρρυθμιών, και με 40% μείωση των συμπτωμάτων της στηθάγχης σε ασθενείς που πάσχουν από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Θα ήταν δικαιολογημένη μια περαιτέρω μελέτη με μεγάλες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες αυτής της φθηνής και ασφαλούς θεραπείας στη σύγχρονη εποχή.

Πηγή: Wegmans Pharmacy, Ithaca, NY. Electronic address: [email protected]

Mayo Clin Proc. 2013 Apr 15. pii: S0025-6196(13)00127-4. doi: 10.1016/j.mayocp.2013.02.007. [Epub ahead of print]

Copyright © 2013 Mayo Foundation for Medical Education and Research. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.