Αυξημένη θνησιμότητα με διγοξίνη σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή

19/3/2013

Η εποχή της Διγοξίνης ως φάρμακο πρώτης γραμμής σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια έφθασε στο τέλος της;

Η Διγοξίνη είναι συχνά χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του ρυθμού σε ασθενείς κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ). Έχει, ωστόσο, έχει συσχετιστεί με αυξημένη θνησιμότητα. Παραμένει ασαφές αν η διγοξίνη είναι η ίδια υπεύθυνη για την αύξηση της θνησιμότητας (τοξική επίδραση του φαρμάκου) ή απλώς επειδή έχει συνταγογραφηθεί σε μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενείς με εγγενώς υψηλότερη θνησιμότητα λόγω συνοδών νοσημάτων. Ο στόχος της μελέτης μας ήταν να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ της διγοξίνης και της θνησιμότητας σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.

Η χρήση της διγοξίνης σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι πλέον ανοιχτά υπό αμφισβήτηση, με τη δημοσίευση μιας νέας μελέτης στην οποία φάνηκε ότι συνδέεται με μια σημαντική αύξηση της θνητότητας.

Η μελέτη αυτή (μια υποανάλυση της μελέτης AFFIRM) δημοσιεύθηκε στις 27 Νοέμβρη του 2012 στο περιοδικό European Heart Journal .

Στη μελέτη AFFIRM τυχαιοποιήθηκαν 4060 ασθενείς (39% γυναίκες) σε έλεγχο ρυθμού έναντι ελέγχου της καρδιακής συχνότητας. Συνολικά, 2.816 ασθενείς (69,4%) έλαβαν διγοξίνη εντός έξι μηνών από την τυχαιοποίηση και / ή κατά τη διάρκεια της μελέτης. Καρδιακή ανεπάρκεια ήταν παρούσα στο 26% των ασθενών. Διαπιστώθηκε μια συνολική αύξηση κατά 41% στη θνητότητα από όλες τις αιτίες σε ασθενείς που λαμβάνουν διγοξίνη εναντίον εκείνων που δεν λαμβάνουν διγοξίνη. Η αύξηση της θνητότητας από κάθε αιτία παρατηρείται σταθερά σε άνδρες και γυναίκες και σε ασθενείς με και χωρίς υποκείμενη καρδιακή ανεπάρκεια.

Μεταξύ των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή που συμμετείχαν στη μελέτη AFFIRM, η διγοξίνη συσχετίστηκε με αυξημένη θνητότητα από όλα τα αίτια, καρδιαγγειακή θνητότητα και θνητότητα από αρρυθμίες, σε μια προσαρμοσμένη ανάλυση που έλεγξε για πολλά συνοδά νοσήματα.

 

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι η συγκεκριμένη μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία του επανακαθορισμού του ρόλου της διγοξίνης στη σύγχρονη διαχείριση της κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς με ή χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια.

Πηγή
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2012/11/14/eurheartj.ehs348.full