Η Cardiac magnetic resonance-CMR μπορεί να αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική μέθοδο για την εκτίμηση της έκτασης του διασωθέντος μυοκαρδίου μετά από διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

19/3/2013

Στις 4 Μαρτίου δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Imaging μια μελέτη σύμφωνα με την οποία, η τεχνική του Καρδιακού μαγνητικού συντονισμού (Cardiac magnetic resonance-CMR) αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική μέθοδο σε σχέση με την τομογραφία εκπομπής φωτονίων (single-photon emission computed tomography-SPECT) για την για την εκτίμηση της περιοχής βρίσκεται σε κίνδυνο, το μέγεθος της ουλής και τέλος το μέγεθος του διασωθέντος μυοκαρδίου μετά διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Η μελέτη ανέλυσε την έκταση του διασωθέντος μυοκαρδίου σε 180 ασθενείς που υποβλήθηκαν και στους δύο τρόπους απεικόνισης μετά την PCI. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέση περιοχή σε κίνδυνο ήταν 29,4 ± 18,7 % της αριστερής κοιλίας (LV), και το μέγεθος του εμφράγματος ήταν 14,7 ± 16,9 % της LV, καταλήγοντας σε μία μέση περιοχή διάσωσης των 14.9 ± 15.1% της LV στο SPECT, ενώ στην CMR, η μέση περιοχή σε κίνδυνο ήταν 28,0 ± 14,5 % της LV, και το μέγεθος του εμφράγματος ήταν 16,0 ± 13,5 % της LV, καταλήγοντας σε μία μέση περιοχή διάσωσης των 11.9 ± 12.3 % της LV. Τα αποτελέσματα από τις δύο μεθόδους απεικόνισης συσχετίζονται καλά για την περιοχή του μυοκαρδίου σε κίνδυνο (r = 0,80), το μέγεθος ουλής (r = 0,87), και την έκταση του διασωθέντος μυοκαρδίου διάσωσης (r = 0.66, για όλα p <0.0001).

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι αν και παρατηρήθηκαν ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο τεχνολογιών, βρήκαν "μια αρκετά καλή συσχέτιση μεταξύ των δύο μεθόδων. Αλλά στο 38 τοις εκατό των ασθενών, υπήρχε μια απόκλιση στα αποτελέσματα των δύο μεθόδων κατά περισσότερο από 10 τοις εκατό του όγκου αριστερής κοιλίας, μια διαφορά που μπορεί να είναι κλινικά σημαντική. "

Παρ 'όλα αυτά, καταλήγουν, «η εκτίμηση της περιοχής βρίσκονται με CMR συσχετίζεται καλά με την καθιερωμένη SPECT σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται σε πρωτογενή PCI . CMR μπορεί ως εκ τούτου να είναι μια εναλλακτική λύση για την απεικόνισης της έκτασης του διασωθέντος μυοκαρδίου. "

Πηγή
The Assessment of Area at Risk and Myocardial Salvage After Coronary Revascularization in Acute Myocardial Infarction
Comparison Between CMR and SPECT
Martin Hadamitzky, MD; Birgit Langhans, MD; Jörg Hausleiter, MD; Carolin Sonne, MD; Adnan Kastrati, MD; Stefan Martinoff, MD; Albert Schömig, MD; Tareq Ibrahim, MD 
J Am Coll Cardiol Img. 2013;6(3):358-369