ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Σεξουαλική δραστηριότητα και καρδιακές παθήσεις
ΑΗΑ (2012)