Η μελέτη NCDR δείχνει ότι το no-reflow φαινόμενο κατά της διάρκεια αγγειοπλαστικής σε Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου είχε σαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη θνητότητα και περισσότερα κλινικά συμβάματα

7/3/2013
Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 30 Ιανουαρίου στο επιστημονικό έντυπο American Journal of Cardiology διαπίστωσε ότι οι ασθενείς που ανέπτυξαν το no-reflow φαινόμενο κατά τη διάρκεια διαδερμικής στεφανιαίας παρέμβασης (PCI) είχαν υψηλότερα ποσοστά μειζόνων κλινικών συμβάντων, συμπεριλαμβανομένου και του ενδονοσοκομειακού θανάτου, επανεμφράγματος , καρδιογενούς σοκ και καρδιακής ανεπάρκειας (HF), σε σύγκριση με εκείνους που δεν ανέπτυξαν no-reflow, αν και η συχνότητα του φαινομένου βρέθηκε να είναι χαμηλή.
Η μελέτη ανέλυσε τα στοιχεία από 291.380 ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) στο  NCDR's CathPCI Registry® , που υποβλήθηκαν σε PCI στενώσεων σε φυσικά αγγεία για ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) και non-STEMI για την περίοδο 2004 - 2008. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φαινόμενο no-reflow εμφανίστηκε σε ποσοστό 2.3% (6553 ασθενείς) σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα που υπεβλήθησαν σε αγγειοπλαστική και αυτό είχα σαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ενδονοσοκομειακή θνητότητα στους ασθενείς αυτούς (13% έναντι 4%, αντίστοιχα; p<0.0001). Οι ασθενείς που ανέπτυξαν no-reflow είχαν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν κατά την ημέρα της PCI (4,5% έναντι 0,8%; P <0,0001) και περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν στο εργαστήριο καθετηριασμού (25 % έναντι 11%; P <0,0001).
Επίσης, στους ασθενείς με no-reflow φαινόμενο ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό της επανεφράγματος (2,4 %έναντι 0,7 %), νέα εμφάνιση καρδιογενούς σοκ (7,4 %έναντι 1,7 %) και καρδιακής ανεπάρκειας (5,2 % έναντι 2,1%). Επιπλέον, το μέγεθος του εμφράγματος ήταν μεγαλύτερο στους ίδιους (median 133 έναντι 76 ng/ml; p<0.0001).
"Μέχρι σήμερα, η παρούσα καταγραφή αποτελεί τη μεγαλύτερη μελέτη του φαινομένου no-reflow μεταξύ των ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υποβάλλονται σε PCI," σημειώνουν οι συγγραφείς. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «η ανάπτυξη του φαινομένου no-reflow, αν και σχετικά σπάνιο κατά τη διάρκεια της PCI για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, συνδέεται με δυσμενή κλινική έκβαση. Η εκ των προτέρων χρησιμοποίηση στρατηγικών για τη μείωση της επίπτωσης του no-reflow θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου."

Πηγή
American Journal of Cardiology, 1/2013