Νέα προσέγγιση για την άμεση τοποθέτηση stent με ένα νέο All-In-One σύστημα ενδο-στεφανιαίας πρόθεσης μέσω διαγνωστικού καθετήρα 5 french (5F): Μια πιλοτική μελέτη

7/3/2013
 

Οι συγγραφείς, Khattab AA et al., επιχείρησαν να αξιολογήσουν την επιτυχία και τα βραχυπρόθεσμα κλινικά αποτελέσματα της απευθείας τοποθέτησης stent μέσω διαγνωστικού καθετήρα 5F, χρησιμοποιώντας ένα νέο γυμνό μεταλλικό στεντ, με ολοκληρωμένο σύστημα διανομής, και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με μια αντίστοιχη ομάδα με συμβατική θεραπεία. Το άμεσο stenting, χρησιμοποιώντας ένα νέο γυμνό μεταλλικό stent με ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής μέσω 5 F διαγνωστικών καθετήρων, είναι μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στις συμβατικές stenting τεχνικές, σε επιλεγμένους ασθενείς, και συνδέεται με σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

Μέθοδοι

  • Συμπεριλήφθηκαν δεκαπέντε συνεχόμενοι ασθενείς με βλάβες που θεωρούνται κατάλληλες για την άμεση τοποθέτηση stent με ένα γυμνό μεταλλικό στεντ.

  • Το πρωτεύον τελικό σημείο ήταν η επιτυχία της τεχνικής, που ορίζεται ως η ικανότητα να θεραπεύει επιτυχώς μια βλάβη-στόχο μέσω ενός 5 F διαγνωστικό καθετήρα, με ένα καλό αγγειογραφικό αποτέλεσμα (ΤΙΜΙ III ροή και απομένουσα στένωση ≤ 20%).

  • Συγκρίθηκαν οι χρόνοι διαδικασίας και ακτινοσκόπησης, η χρήση σκιαστικού, το κόστος και τα βραχυπρόθεσμα κλινικά αποτελέσματα, με μια αντίστοιχη ομάδα που αντιμετωπίσθηκε μέσω συμβατικής τοποθέτηση stent.

Αποτελέσματα

  • Το πρωταρχικό καταληκτικό σημείο επιτεύχθηκε σε 14/15 ασθενείς (93%). 

  • Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στο χρόνο της διαδικασίας (58,6 λεπτά ±12,7 έναντι 57,4 λεπτών ±14,2) ή στο χρόνο ακτινοσκόπησης (10,0 ± 4,3 λεπτά έναντι 10,1 λεπτά ±3,9) ή στη χρήση σκιαστικού (193,7 ml ± 54,8 έναντι 181,4 ml ±35,6).

  • Ωστόσο, υπήρχαν σημαντικές μειώσεις στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην ομάδα μελέτης, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, που ισοδυναμεί με εξοικονόμηση κόστους περίπου 600 δολαρίων ΗΠΑ ανά περίπτωση (212,44 ± 258,09 δολάρια ΗΠΑ έναντι 804,69 δολαρίων ΗΠΑ ± 468,11, P = 0,001).

Πηγή
Catheterization and Cardiovascular Interventions, 4/2/2013