Η Ατορβαστατίνη ενισχύει την αποτελεσματικότητα της Κλοπιδογρέλης σε ασθενείς με υψηλή δραστικότητα αιμοπεταλίων

4/3/2013
Η προσθήκη της υψηλής δόσης ατορβαστατίνης σε διπλή δόση κλοπιδογρέλης, αυξάνει την αναστολή των αιμοπεταλίων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI), οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλή δραστικότητα από τα αιμοπετάλια, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το Φεβρουαρίου του 2013 σε τεύχος του JACC: Cardiovascular Interventions (Μελέτη ACHIDO - Atorvastatin and Clopidogrel HIgh DOse in stable patients with residual high platelet activity)

Οι συγγραφείς της μελέτης διερεύνησαν την αθροιστική επίδραση της ατορβαστατίνης και της κλοπιδογρέλης σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εκλεκτική PCI, και οι οποίοι παρουσίαζαν υψηλή δραστικότητα αιμοπεταλίων. Στις 30 ημέρες, η ομάδα ατορβαστατίνης εμφάνισε περισσότερες πιθανότητες να έχει βέλτιστη ανταπόκριση των αιμοπεταλίων.

Πηγές:
1. Leoncini M, Toso A, Maioli M, et al. High-dose atorvastatin on the pharmacodynamic effects of double-dose clopidogrel in patients undergoing percutaneous coronary interventions: The ACHIDO (Atorvastatin and Clopidogrel HIgh DOse in stable patients with residual high platelet activity) study. J Am Coll Cardiol Intv. 2013;6:169-179.
2. Bonello L, Paganelli F, Laine M. Pharmacological interactions: The next frontier? J Am Coll Cardiol Intv. 2013:6:180-181.