Συνδυασμός πολλαπλών επεμβατικών τεχνικών στην διάνοιξη δυσχερώς προσπελάσιμης-ανθιστάμενης στένωσης στεφανιαίας αρτηρίας

18/12/2012
Χ. Κ. Γραΐδης, Δ. Σ. Δημητριάδης, Β. Κ. Ψήφος, Β. Λ. Καρασαββίδης

Euromedica - Κυανός Σταυρός, Θεσσαλονίκη

Παρουσιάσθηκε στο "Innovations in Interventional Cardiology & Electrophysiology IICE 2012"
Δεκέμβριος 2012, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ