ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Εμφυτεύσιμοι απινιδωτές
ACCF/HRS/AHA/ASE/HFSA/SCAI/SCCT/SCMR (2013)

__________________
Χρήση συσκευών στην αντιμετώπιση καρδιακών αρρυθμιών
ACCF/AHA/HRS (2012)

__________________

Κολπική μαρμαρυγή

________________________

Κοιλιακές αρρυθμίες


________________________

Καρδιακή βηματοδότηση


________________________

Συγκοπή