ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Συγγενείς καρδιοπάθειες σε ενήλικες
ESC (2010)
ACC / AHA (2008)