ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Εγκυμοσύνη και καρδιαγγειακά νοσήματα
ESC (2011)