ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ

Αντιμετώπιση βαλβιδικών παθήσεων

ACC/AHA (2008)Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας

ACCF/AATS/SCAI/STS (2012)