ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Αρτηριακή Υπέρταση
ESC - ESH (2013)

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης (2008)

Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης: Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους - Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση

ESC (2007)