ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη
ACCF/AHA(2011)
ACC/AHA (2004)