Η αριστερή και η δεξιά κερκιδική μέθοδος παρουσιάζουν ισοδύναμη αποτελεσματικότητα, αλλά η δεξιά προσπέλαση σχετίζεται με περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερη έκθεση στην ακτινοβολία

25/6/2012

Ενώ τα ποσοστά αποτυχίας για διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI) είναι εξίσου χαμηλά, όταν χρησιμοποιείται η αριστερή ή η δεξιά κερκιδική αρτηρία, οι διαδικασίες κερκιδικής προσπέλασης από τη δεξιά πλευρά σχετίζονται με μεγαλύτερους χρόνους διαδικασίας και αυξημένη έκθεση σε ακτιβολία στην καθ' ημέρα πράξη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν online στις 4, Ιουνίου του 2012, πριν από την εκτύπωσή τους στο περιοδικό American Journal of Cardiology .

Οι ερευνητές με επικεφαλής τον Francesco Pelliccia, MD, PhD, του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης (Ρώμη, Ιταλία), πραγματοποίησαν μια προκαθορισμένη υπο-ανάλυση της προοπτικής μελέτης PREVAIL, η οποία εξέτασε ασθενείς που υποβάλλονταν σε σύγχρονες καρδιαγγειακές επεμβατικές πράξεις, σε περίοδο μεγαλύτερη του 1-μήνα, σε 9 κέντρα της περιοχής Λάτσιο της Ιταλίας. Για την υπο-ανάλυση, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε 509 ασθενείς που υποβλήθηκαν στη διαδικασία μέσω προσπέλασης της κερκιδικής αρτηρίας, συγκρίνοντας αριστερή (n = 205) και δεξιά (n = 304) προσπέλαση.

Συμπεριλήφθηκαν υψηλού, μεσαίου και χαμηλού όγκου κερκιδικής, κέντρα, και η επιλογή της αριστερής ή δεξιάς κερκιδικής πρόσβασης αφέθηκε στην διακριτική ευχέρεια του επεμβατικού. Από τους 42 επεμβατικούς που συμμετείχαν, 16 (38%) ανέφεραν υψηλό όγκο κερκιδικής προσπέλασης (> 65% του φόρτου εργασίας τους).

Αριστερή προσπέλαση
(n = 205)

Δεξιά προσπέλαση
(n = 304)

P Value

Διάρκεια Διαδικασίας, λεπτά

33 ± 24

46 ± 29

<0,0001

Χρόνος ακτινοσκόπησης, δεπτερόλεπτα

533 ± 502

765 ± 787

<0,0001

Συνολική δόση- Area Product, mGy x cm2

59,6 ± 35,5

45,6 ± 37,2

<0,0001

PCI μέσω αριστερής κερκιδικής αρτηρίας μπορεί να έχει πλεονέκτημα, δεδομένου ότι επιτρέπει τον ευκολότερο χειρισμό του καθετήρα, λιγότερη υποκλείδια ελίκωση, και μεγαλύτερη άνεση για τον ασθενή.

Ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις αυτές, η προσπέλαση δια της αριστερής κερκιδικής αρτηρίας θα πρέπει να συνιστάται, εκτός από τους ασθενείς με μόσχευμα αριστερής έσω μαστικής αρτηρίας και σε αυτές τις υποομάδες των ασθενών στους οποίους η ταχύτερη προσέγγιση (δηλαδή, επείγουσες περιπτώσεις) και / ή μειωμένη δόση ακτινοβολίας ( δηλαδή, οι νεότεροι ασθενείς) είναι υποχρεωτική.

Πηγή: Pelliccia F, Trani C, Biondi-Zoccai GGL, et al. Comparison of the feasibility and effectiveness of transradial coronary angiography via right versus left radial artery approaches (from the PREVAIL study). Am J Cardiol. 2012;Epub ahead of print.

Επιμέλεια άρθρου: Βασίλειος Καρασαββίδης, Καρδιολόγος.