Η δόση ακτινοβολίας του χειριστή παραμένει υψηλότερη στην κερκιδική προσπέλαση παρά τα επιπλέον ακτινοπροστατευτικά μέτρα

30/4/2012

Η χρήση της ασπίδας μολύβδου της πυέλου του ασθενούς, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση της έκθεσης του χειριστή στην ακτινοβολία, κατά τη διάρκεια της στεφανιογραφίας, τόσο κατά την κερκιδική όσο και στη μηριαία προσπέλαση, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος του Απριλίου 2012 του JACC: Cardiovascular Interventions. Παρά την επιπλέον προστασία, όμως, η κερκιδική προσπέλαση εξακολουθεί να συνδέεται με υψηλότερες δόσεις ακτινοβολίας.

Οι Helmut W. Lange, MD, of Herzzentrum Bremen, and Heiner von Boetticher, PhD, of Klinikum Links der Weser (both Bremen, Germany), τυχαιοποίησαν 210 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εκλεκτική αγγειογραφία των στεφανιαίων αρτηριών από τον ίδιο χειριστή, με κερκιδική (n = 107) ή μηριαία (n = 103) προσπέλαση, με ή χωρίς μόλυβδο για την προστασία της λεκάνης του ασθενή. Όλες οι διαδικασίες έγιναν από τον Dr. Lange, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στην κερκιδική προσπέλαση.

Η πυελική θωράκιση του ασθενούς αποτελείται από μια ειδικά κατασκευασμένη κουβέρτα μολύβδου που εκτείνεται από το διάφραγμα προς τα γόνατα. Το επάνω τμήμα διαμορφώθηκε διαγώνια για να επιτρέψει τις ουραίες προβολές, με 1 ή 2 εγκοπές για τα μηριαία σημεία της παρακέντησης.

Η δόση της ακτινοβολίας για τον χειριστή καταγράφηκε στην αρχή και στο τέλος κάθε διαδικασίας, με δοσίμετρο που συνδέεται στο εξωτερικό τσεπάκι της μολύβδινης ποδιάς κοντά στο στήθος.

Standard Protection

Pelvic Lead Shield

P Value

Operator Dose, µSv
Femoral
Radial15.3 ± 10.4
20.9 ± 13.82.9 ± 2.7
9.0 ± 5.4< 0.0001
< 0.0001

Dose-Area Product-Normalized, µSv x Gy-1 x cm-2
Femoral
Radial

0.70 ± 0.26
0.94 ± 0.280.16 ± 0.13
0.39 ± 0.19

< 0.0001
< 0.0001

Με θωράκιση της πυέλου του ασθενούς με μόλυβδο, η δόση ακτινοβολίας του χειριστή ήταν χαμηλότερη και για τις δύο, κερκιδική και μηριαία προσπέλαση, σε σύγκριση με την καθιερωμένη προστασία. Αν και η κερκιδική διαδικασία μετέδωσε στο χειριστή δόσεις που ήταν περίπου 3 φορές υψηλότερες απ' ότι με τη διαδικασία της μηριαίας προσπέλασης.

Ο χρόνος ακτινοσκόπησης ήταν υψηλότερος για τις περιπτώσεις κερκιδικής προσπέλασης απ' ότι στις περιπτώσεις μηριαίας προσπέλασης (2,7 ± 1,4 λεπτά έναντι 2,1 ± 1,1 λεπτά, P <0,001). Η δόση ακτινοβολίας του ασθενή ήταν παρόμοια σε όλες τις κερκιδικές και σε όλες τις μηριαίες περιπτώσεις, και δεν υπήρχαν διαφορές στην έκθεση, ανεξάρτητα από το εάν προστέθηκε ή όχι πυέλική θωράκιση στην καθιερωμένη προστασία.

Ο παράγοντας διαδικασία (προσπέλαση) και ο παράγοντας χειριστής, σχετίζονται με την αυξημένη ακτινοβολία που κατευθύνεται στο χειριστή κατά την κερκιδική διαδικασία. Για παράδειγμα, οι τεχνικές προκλήσεις από τους ελιγμούς των καθετήρων στα στεφανιαία στόμια, συχνά οδηγούν σε περισσότερο χρόνο ακτινοσκόπησης, η οποία μειώνεται με την αύξηση της εμπειρίας του χειριστή. Όπως επίσης, η πιο κοντυνή θέση του χειριστή σε σχέση με το σωλήνα ακτίνων Χ, είναι σύμφυτη με την κερκιδική προσπέλαση.

Πηγή: Lange HW, von Boetticher H. Reduction of operator radiation dose by a pelvic lead shield during cardiac catheterization by radial access: Comparison with femoral access. J Am Coll Cardiol Intv. 2012;5:445-449.

Επιμέλεια άρθρου: Βασίλειος Καρασαββίδης, Καρδιολόγος.