Η μετάβαση σε στατίνη που δε μεταβολίζεται στο CYP3A4, μπορεί να μειώσει την υψηλή αιμοπεταλιακή δραστικότητα

30/4/2012
Η μετάβαση από την ατορβαστατίνη σε άλλη στατίνη που δεν μεταβολίζεται από την οδό του CYP3A4, μπορεί να μειώσει την δραστικότητα των αιμοπεταλίων σε ασθενείς μετά από διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI), με πτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία με κλοπιδογρέλη. Η κλινική σημασία αυτής της φαρμακοδυναμικής αλλαγής, ωστόσο, παραμένει ασαφής, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε online στις 16 Απριλίου του 2012, πριν από την εκτύπωση στο European Heart Journal.
Για την ACCEL-STATIN (Accelerated platelet inhibition by switching from atorvastatin to a non-CYP3A4-metabolized statin) μελέτη, οι ερευνητές με επικεφαλής τον Young-Hoon Jeong, MD, PhD, of Gyeongsang National University Hospital (Jinju, Korea), εξέτασαν ασθενείς με υψηλή, υπό θεραπεία, δραστικότητα αιμοπεταλίων, οι οποίοι ελάμβαναν διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με κλοπιδογρέλη (75 mg / ημέρα) και ασπιρίνη (100 mg / ημέρα) για τουλάχιστον 6 μήνες. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 15-ημερών θεραπεία με ροσουβαστατίνη 10 mg / ημέρα (n = 25) ή πραβαστατίνη 20 mg / ημέρα (n = 25) στη θέση της ατορβαστατίνης (10 mg / ημέρα). Μια τρίτη ομάδα (n = 25) παρέμειναν στην ατορβαστατίνη, και αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.
Η ατορβαστατίνη, σιμβαστατίνη και η λοβαστατίνη μεταβολίζονται κυρίως από το CYP3A4, ενώ ροσουβαστατίνη και η πραβαστατίνη όχι.
Η λειτουργία των αιμοπεταλίων αξιολογήθηκε πριν και μετά τη μετάβαση με τη συμβατική light transmittance aggregometry (LTA) και με τη δοκιμασία VerifyNow P2Y12 (Accumetrics, San Diego, CA). Πραγματοποιήθηκε ο γονότυπος για τα CYP2C19*2/*3, CYP3A5*3, και ABCB1 C3435T αλλήλια.
Μετά την αλλαγή, η μέγιστη συσσώρευση των αιμοπεταλίων και στις δύο ομάδες σε συνδυασμό μειώθηκε κατά 6,6% (από 66,9 ± 8,4% κατά την έναρξη, σε 60,3 ± 15,0% στις 15 εβδομάδες, P <0,001). Οι P2Y12 μονάδες αντίδρασης (PRUs), μειώθηκαν κατά μία τιμή των 52 (291 ± 64 έως 239 ± 76). Επίσης, υπήρξε αύξηση στο ποσοστό αναστολής, ή στην έκταση του αποκλεισμού των P2Y12, από P2Y12 αναστολείς ( P = 0,001), και μείωση κατά 24% ( P<0,001) για την επικράτηση της υψηλής δραστικότητας των αιμοπεταλίων.
Δεν υπήρξε μεταβολή στις μετρήσεις λειτουργηκότητας των αιμοπεταλίων στην ομάδα ελέγχου που παρέμεινε σε ατορβαστατίνη.
Το κύριο τελικό σημείο ήταν παρόμοιο μεταξύ των ομάδων ροσουβαστατίνης και πραβαστατίνης ( P = 0.568). Για τη συνολική ομάδα, η μετάβαση προς τις μη-CYP3A4 μεταβολιζόμενες στατίνες, οδήγησε επίσης σε σημαντική μείωση στην τελική συσσώρευση των αιμοπεταλίων, τόσο για τα 20 ( P = 0,001) όσο και για τα 5 μΜ ADP- που προκαλείται από τις τιμές συγκέντρωσης ( P = 0,002).
Αν και υπήρξε σαφής φαρμακοδυναμική επίδραση της μετάβασης από την ατορβαστατίνη σε πραβαστατίνη ή ροσουβαστατίνη, οι κλινικές επιπτώσεις δεν είναι ακόμα σαφείς.

Πηγή:
Park Y, Jeong YH, Tantry US, et al. Accelerated platelet inhibition by switching from atorvastatin to a non-CYP3A4-metabolized statin in patients with high platelet reactivity (ACCEL-STATIN) study. Eur Heart J. 2012;Epub ahead of print.

Επιμέλεια άρθρου: Βασίλειος Καρασαββίδης, Καρδιολόγος.