Ο κίνδυνος ενδοκράνιας αιμορραγίας και θνησιμότητας είναι χαμηλότερος με Dabigatran σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή

30/4/2012
Μεταξύ των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή (Α-FIB), το νέο αντιπηκτικό dabigatran, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ενδοκρανιακής αιμορραγίας και θνησιμότητας σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη. Μια ανάλυση από τη μεγάλη, τυχαιοποιημένη μελέτη RE-LY, που δημοσιεύθηκε online στις 5 Απριλίου του 2012, πριν από την εκτύπωσή της στο Stroke, επιβεβαιώνει επίσης ότι οι προηγούμενες προτάσεις συγχορήγησης βαρφαρίνης και ασπιρίνης, αυξάνουν ορισμένους τύπους αιμορραγίας.
Η κύρια μελέτη RE-LY (Randomized Evaluation of Long-term anticoagulant therapY) συνέκρινε τις 2 δόσεις του dabigatran (110 ή 150 mg δύο φορές ημερησίως), με βαρφαρίνη (προσαρμοσμένη δόση), σε 18.113 ασθενείς που διέτρεχαν κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου από μή βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή. Δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine το 2009, και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υψηλότερη δόση του dabigatran ήταν ανώτερη από τη βαρφαρίνη σε σχέση με το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή τη συστηματική εμβολή (1,11% έναντι 1,71% ανά έτος, P <0,001) και ισοδύναμη σε σχέση με τη μείζονα αιμορραγία (3,32% έναντι 3,57% ανά έτος, P = 0,32). Η χαμηλότερη δόση, εν τω μεταξύ, ήταν noninferior (όχι κατώτερη), σε σχέση με τη βαρφαρίνη για το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή τη συστηματική εμβολή (1,54% ανά έτος, P <0,001 για noninferiority), και ανώτερη για τη μείζονα αιμορραγία (2,87% ανά έτος, P = 0,003).
Για τη νέα ανάλυση, οι ερευνητές με επικεφαλής τον Robert G. Hart, MD, του Πανεπιστημίου McMaster (Χάμιλτον, Καναδάς), εξέτασαν τα 154 περιστατικά ενδοκρανιακής αιμορραγίας που συνέβησαν στη μελέτη RE-LY. Μεταξύ αυτών, το 46% ήταν ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, το 45% ήταν υποσκληρίδιο αιμάτωμα, και 8% ήταν υπαραχνοειδής αιμορραγία. Η θνησιμότητα μετά από αιμορραγία ήταν περίπου 52%, χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ των 3 σκελών θεραπείας.
Τα ποσοστά ενδοκρανιακής αιμορραγίας ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κάθε μια από της δόσεις του dabigatran, σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν βαρφαρίνη. Οι ασθενείς με dabigatran είχαν επίσης λιγότερες θανατηφόρες ενδοκρανιακές αιμορραγίες και λιγότερες τραυματικές ενδοκρανιακές αιμορραγίες.

Πηγή:
Hart, RG, Diener H-C, Yang S, et al. Intracranial hemorrhage in atrial fibrillation patients during anticoagulation with warfarin or dabigatran: The RE-LY trial. Stroke. 2012;Epub ahead of print.

Επιμέλεια άρθρου: Βασίλειος Καρασαββίδης, Καρδιολόγος.