Υψηλότερο ποσοστό θανάτου με"off-pump" έναντι "on-pump" Αορτοστεφανιαία παράκαμψη : Ανασκόπηση Cochrane

4/4/2012
Η επέμβαση της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (CABG) όταν εκτελείται "off pump" (δηλαδή, όταν η καρδιά εξακολουθεί να χτυπάει), συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε online στις 14 του Μαρτίου 2012 στο Cochrane Database of Systematic Reviews .
Οι συγγραφείς, με επικεφαλής τον Dr Christian H Møller (Rigshospitalet, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης, Δανία), καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αορτοστεφανιαία παράκαμψη, ως ρουτίνα, πρέπει να πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας καρδιοπνευμονική παράκαμψη και καρδιοπληγία ("on-pump" surgery), και η "off-pump" χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να προορίζεται για ασθενείς με αντενδείξεις για καθετηριασμό (cannulation) της αορτής, όπως εκείνοι, των οποίων η αορτή είναι πολύ επασβεστωμένη.

Πηγή:
Møller CH, Penninga L, Wetterslev J, et al. Off-pump versus on-pump coronary artery bypass grafting for ischaemic heart disease. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012;3:CD007224.

Επιμέλεια άρθρου: Βασίλειος Καρασαββίδης, Καρδιολόγος.