Καλύτερη απάντηση στην Κλοπιδογρέλη φάνηκε σε αυξημένα επίπεδα καπνίσματος

4/4/2012
Τα αυξημένα επίπεδα του καπνίσματος φαίνεται να μεταφράζονται σε μια καλύτερη ανταπόκριση στην κλοπιδογρέλη σε διαβητικούς ασθενείς, σχετικά με τη διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία μετά από διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI), σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας φαρμακοδυναμικής μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο τεύχος του Μαρτίου 2012 του JACC: Cardiovascular Interventions. Το κάπνισμα είναι ένας γνωστός επαγωγέας του ενζύμου CYP1A2, το οποίο είναι υπεύθυνο για την αρχική φάση, κατά τη μετατροπή της κλοπιδογρέλης στον ενεργό μεταβολίτη της, ενώ και προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει το κάπνισμα με αυξημένη αναστολή των αιμοπεταλίων.
Οι ερευνητές με επικεφαλής τον Dominick J. Angiolillo, MD, PhD, του Πανεπιστημίου της Φλόριντα College of Medicine-Jacksonville (Jacksonville, FL), εξέτασαν τα επίπεδα κοτινίνης (ένα προϊόν του μεταβολισμού της νικοτίνης), σε 134 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που υποβλήθηκαν σε PCI και ελάμβαναν διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με την κατάσταση του καπνίσματος (μη, ελαφρά και βαρέα) και τη λειτουργία των αιμοπεταλίων, η οποία εκτιμήθηκε με πολλά μέτρα για να υπολογισθεί η ύπαρξη μιας αποτελεσματικής δόσης-ανταπόκρισης ανάμεσα στο κάπνισμα και κλοπιδογρέλη.
Πάνω από το ένα τρίτο των ασθενών (37%) ήταν ενεργοί καπνιστές, με τους περισσότερους να εμπίπτουν στην κατηγορία των μη καπνιστών, όπως διαστρωματώθηκαν από τα επίπεδα  κοτινίνης:
• Μη καπνιστές: n = 85 (<3 ng / mL κοτινίνης)
• Ελαφρά καπνιστές: n = 27 (3-199 ng / mL)
• Βαριά καπνιστές: n = 22 (≥ 200 ng / mL)
Τα επίπεδα στον ορό κοτινίνης συσχετίστηκαν αντίστροφα με τα επίπεδα της αύξησης της μέγιστης συγκέντρωσης των αιμοπεταλίων.
Η μείωση της κοτινίνης σχετίστηκε με αύξηση της μέγιστης συγκέντρωσης των αιμοπεταλίων.
Επίσης, η συσσώρευση των αιμοπεταλίων μειώθηκε με την αύξηση των επιπέδων κοτινίνης (με Ρ <0,001 για κάθε τάση).
Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη [φαρμακοδυναμική] μελέτη που εξετάζει την παρουσία ενός φαινομένου δόσης-απόκρισης του καπνίσματος στην κλοπιδογρέλη, χρησιμοποιώντας ένα πιο αντικειμενικό μέτρο για να ποσοτικοποιηθεί το κάπνισμα, όπως καθορίζεται από την εκτίμηση των επιπέδων κοτινίνης στον ορό.
Διάφοροι παράγοντες μπορεί να συμβάλουν στο «παράδοξο του καπνιστή», συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι η δραστηριότητα του CYP1A2 είναι γνωστό ότι αυξάνει κατ 'αναλογία προς τον αριθμό των τσιγάρων που κάπνισαν οι αθενείς ανά ημέρα.
Επιπλέον, οι καπνιστές έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα P2Y12 στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων τους, βάζοντάς τους σε αυξημένο κίνδυνο επαναλαμβανόμενων ισχαιμικών επεισοδίων, που μπορεί να κατασταλεί σε μεγαλύτερο βαθμό από την κλοπιδογρέλη.

Πηγή:
Ueno M, Ferreiro JL, Desai B, et al. Cigarette smoking is associated with a dose-response effect in clopidogrel-treated patients with diabetes mellitus and coronary artery disease: Results of a pharmacodynamic study. J Am Coll Cardiol Intv. 2012;5:293-300.

Επιμέλεια άρθρου: Βασίλειος Καρασαββίδης, Καρδιολόγος.