Η έκθεση σε ιωδιούχα σκιαγραφικά μέσα σχετίζεται με προβλήματα του θυρεοειδούς

20/2/2012
Η έκθεση σε ιωδιούχα σκιαγραφικά, συνδέεται με την ανάπτυξη του υπερθυρεοειδισμού καθώς και με τον κλινικό υποθυρεοειδισμό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μελέτης που δημοσιεύθηκε online στις 23 Ιανουαρίου του 2012, ενόψει εκτύπωσης στο Archives of Internal Medicine.
Ο Connie Μ. Rhee, MD, του Νοσοκομείου Brigham and Women της (Βοστώνη, Μασαχουσέτη), και οι συνεργάτες του εξέτασαν ασθενείς που δεν είχαν προϋπάρχοντα υπερθυρεοειδισμό ή υποθυρεοειδισμό και είχαν εκτεθεί σε σκιαγραφικό μεταξύ Ιανουαρίου 1990 και Ιουνίου 2010. Περιπτώσεις με περιστατικά υπερθυρεοειδισμού (n = 178) και υποθυρεοειδισμού (n = 213), αντιστοιχήθηκαν με 655 και 779 ελέγχους, αντίστοιχα, που είχαν φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς. Η αντιστοίχηση βασίστηκε στην ηλικία, το φύλο, τη φυλή / εθνικότητα, τον εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης, της ημερομηνίας μέτρησης θυρεοειδοτρόπου ορμόνης, και το διάστημα μεταξύ της έναρξης και της ημερομηνίας του follow-up.
Η έκθεση σε ιωδιούχα σκιαγραφικά μέσα συνδέθηκε με υπερθυρεοειδισμό (1.98, 95% CI 1.08-3.60, P = 0.03). Μια παρόμοια σχέση βρέθηκε μεταξύ της έκθεσης σε σκιαγραφικό και εμφανούς υπερθυρεοειδισμού, ο οποίος ορίστηκε ως επίπεδα θυρεοειδοτρόπου από 0.1 mIU/L ή λιγότερο, (OR 2.5, 95% CI 1.06-5.93, P = 0.04).
Σε σύγκριση με τις άλλες περιπτώσεις υπερθυρεοειδισμού, ασθενείς που εμφανίζουν εμφανή υπερθυρεοειδισμό είχαν περισσότερες πιθανότητες να είναι γυναίκες ( P = 0,03).
Η σχέση μεταξύ της έκθεσης σε σκιαγραφικά μέσα και υποθυρεοειδισμού φάνηκε, αλλά δεν έφθασε να είναι σημαντική (OR 1.58, 95% CI 0.95-2.62, P = 0.08). Αλλά ο κλινικός υποθυρεοειδισμός, που ορίζεται ως επίπεδα θυρεοειδοτρόπου μεγαλύτερα από 10 mIU / L, αυξήθηκε σημαντικά από ιωδιούχα σκιαγραφικά (OR 3.05, 95% CI 1.07-8.72, P = 0.04).

Πηγή:
1. Rhee CM, Bhan I, Alexander EK, et al. Association between iodinated contrast media exposure and incident hyperthyroidism and hypothyroidism. Arch Intern Med. 2012;Epub ahead of print.
2. Pearce EN. Iodine-induced thyroid dysfunction: Evaluating the risks of iodinated contrast medium. Arch Intern Med. 2012;Epub ahead of print.

Επιμέλεια άρθρου: Βασίλειος Καρασαββίδης, Καρδιολόγος.