Παρατεταμένη παρακολούθηση στη μελέτη ΟΑΤ εξακολουθεί να μην αποδίδει πλεονέκτημα στο όψιμο stenting μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου

2/2/2012
Εκτεταμένη παρακολούθηση από μια μελέτη του όψιμου stenting σε ολική απόφραξη, σε σταθερό ασθενή, μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου (MI), δεν έδειξε μείωση των μακροπρόθεσμων συμβάντων σε σύγκριση με τη βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν online στις 24 Οκτωβρίου 2011, ενόψει εκτύπωσής τους στο Circulation.
Στη μελέτη ΟΑΤ (Occluded Artery Trial), που δημοσιεύθηκε το 2006, τυχαιοποιήθηκαν 2.201 σταθεροί ασθενείς με ολική απόφραξη της σχετιζόμενης με το έμφραγμα αρτηρίας, η οποία βρέθηκε 3 έως 28 ημέρες μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου, με τη βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία, με ή χωρίς PCI. Τα κύρια αποτελέσματα έδειξαν ότι η PCI δεν μείωσε το κύριο σύνθετο τελικό σημείο του θανάτου, του επανεμφράγματος ή της καρδιακής ανεπάρκειας κλάσης IV, για 4 χρόνια.
Στην παρούσα ανάλυση, οι ερευνητές, καθοδηγούμενοι και πάλι από την Judith S. Hochman, MD, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (New York, NY), παρέτειναν την παρακολούθηση για επιπλέον 3 χρόνια για το πρωτεύον καταληκτικό σημείο (το θάνατο από οποιαδήποτε αιτία, το μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου, ή την καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας ΙV) και τη στηθάγχη.
Συνολικά, με τη μεγαλύτερη παρακολούθηση, εξακολουθούσε να μην υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των ομάδων θεραπείας στα ποσοστά του πρωτογενούς αποτελέσματος, καθώς και στα επιμέρους στοιχεία.
Επιπλέον, σε μια ανάλυση, συγκρίθηκαν 953 ασθενείς, στους οποίους κρίθηκε επιτυχής η PCI, με 1.070 ασθενείς, οι οποίοι ανήκαν στην ομάδα της φαρμακευτικής θεραπείας και δεν υποβλήθηκαν σε PCI μέσα σε 30 ημέρες μετά την τυχαιοποίηση, επίσης, δεν υπήρχε διαφορά στο κύριο τελικό σημείο (HR 1.04, 95% CI 0,86 - 1,27, P = 0,68).

Πηγή:
1. Hochman JS, Reynolds HR, Džavík V, et al. Long-term effects of percutaneous coronary intervention of the totally occluded infarct-related artery in the subacute phase after myocardial infarction. Circulation. 2011;Epub ahead of print.
2. Hochman JS, Lamas GA, Buller CE, et al. Coronary Intervention for Persistent Occlusion after Myocardial Infarction. N Engl J Med. 2006;355:2395-2407.

Επιμέλεια άρθρου: Βασίλειος Καρασαββίδης, Καρδιολόγος.