Η σύγκλειση του PFO μπορεί να αποτρέψει την υποτροπή αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων

2/2/2012
Η διαδερμική σύγκλειση του ωοειδούς τρήματος (PFO) φαίνεται να είναι τόσο καλή στη δευτερογενή πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων, όσο και η φαρμακευτική θεραπεία. Ακόμα καλύτερα, φαίνεται πιο αποτελεσματική από τα φάρμακα μόνα τους στην πρόληψη επαναλαμβανόμενων παροδικών ισχαιμικών επεισοδίων. Τα αποτελέσματα, από μια μελέτη παρατήρησης των ασθενών με PFO σχετιζόμενο δείκτη συμβαμάτων, δημοσιεύθηκαν online στις 11 Ιανουαρίου 2012, ενόψει εκτύπωσής τους στο περιοδικό Circulation.
Για τη μελέτη, ο Bernhard Meier, MD, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου (Βέρνη, Ελβετία), και οι συνεργάτες του παρακολούθησαν προοπτικά, 308 διαδοχικούς ασθενείς με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κατά πάσα πιθανότητα σχετιζόμενα με PFO, με ή χωρίς σχετιζόμενο μεσοκολπικό ανεύρυσμα (ASA). Οι ασθενείς υποβλήθηκαν είτε σε διαδερμική σύγκλειση PFO (n = 150) ή σε φαρμακευτική θεραπεία (κουμαρινικά ή αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες, n = 158) μεταξύ 1994 και 2000. Κάθε ατομική απόφαση για τη θεραπεία βασίστηκε στη συναίνεση μεταξύ του νευρολόγου και του ασθενούς. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 10 έτη (εύρος, από 8 έως 15 έτη), αθροίζοντας ένα σύνολο 1582 χρόνια ασθενούς για τη σύγκλειση του PFO, και 1.685 χρόνια ασθενούς για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση.
Μετά από ανάλυση των ασθενών ως προς τα χαρακτηριστικά τους, ταυτοποιήθηκαν 103 ζεύγη ασθενών. Στην ανάλυση αυτή, η σύγκλειση του PFO συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο του πρωτεύοντος σύνθετου τελικού σημείου από εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο ή περιφερική εμβολή σε σύγκριση με τη φαρμακευτική θεραπεία, αν και όλα τα αίτια, καρδιακής και αγγειακής θνησιμότητας ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες. Το χαμηλότερο ποσοστό συμβαμάτων, που ήταν υπέρ της διαδερμικής σύγκλεισης του PFO, οφείλεται κυρίως στη μείωση των παροδικών ισχαιμικών επεισοδίων. Κανένας από τους ασθενείς της ανάλυσης δεν εμφάνισε περιφερική εμβολή.

Στοιχεία μελέτης
Έξι τύποι συσκευών σύγκλεισης χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα: Amplatzer PFO (n = 54, St. Jude Medical, St. Paul, MN), PFO STAR (n = 42, Cardia, Eagan, MN), Sideris Buttoned (n = 27), Angel Wing (n = 10, Cardia), Amplatzer ASD (n = 9, St. Jude Medical), and CardioSEAL (n = 8, NMT Medical).
Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε διαδερμική σύγκλειση του PFO είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν υπερχοληστερολαιμία, να έχουν ένα μεγαλύτερο από δεξιά προς τα αριστερά shunt, και να έχουν υποστεί περισσότερα από 1 αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια συγκριτικά με τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε φαρμακευτική θεραπεία. Η σύγκλειση ήταν επιτυχής σε 148 ασθενείς (99%).

Πηγή:
Wahl A, Juni P, Mono M-L, et al. Long-term propensity-score matched comparison of percutaneous closure of patent foramen ovale with medical treatment after paradoxical embolism. Circulation. 2012;Epub ahead of print.

Επιμέλεια άρθρου: Βασίλειος Καρασαββίδης, Καρδιολόγος.