Όφελος από την πρώιμη θεραπεία με στατίνες σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου οι οποίοι έχουν εξαιρετικά χαμηλή χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL).

16/11/2011
Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JACC, αναλύθηκαν 1.054 ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που είχαν αρχική τιμή LDL-C σε επίπεδα κάτω από 70 mg / dl, μεταξύ Νοεμβρίου 2005 και Δεκεμβρίου 2007.
Χωρίστηκαν σε 2 ομάδες ανάλογα με την συνταγογράφηση των στατινών κατά την έξοδο από το νοσοκομείο, (στατίνη ομάδα n = 607, χωρίς στατίνη ομάδα n = 447). Το κύριο τελικό σημείο ήταν μείζονα ανεπιθύμητα καρδιακά επεισόδια, συμπεριλαμβανομένων του θανάτου, εμφράγματος του μυοκαρδίου, επαναγγείωσης του αγγείου στόχου, και αορτοστεφανιαίας παράκαμψης.
Η θεραπεία με στατίνη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακού θανάτο και συνολικής στεφανιαίας επαναγγείωσης. Ωστόσο, δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην μείωση του θανάτου από όλες τις αιτίες, του υποτροπιάζoντος εμφράγματος του μυοκαρδίου, και νέας διαδερμικής στεφανιαίας παρέμβασης.

Πηγή: JACC - Journal of the American College of Cardiology, Lee KH et al.