Πρόληψη των εμβολικών καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή με το dabigatran

16/11/2011
Το dabigatran είναι ένας άμεσος αναστολέας της θρομβίνης που εγκρίθηκε πρόσφατα για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων και την πρόληψη της συστηματικής εμβολής σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.
Η μελέτη RE-LY, με το dabigatran, έδειξε ότι αν δοθεί σε δόση των 110 mg δύο φορές την ημέρα, σχετίστηκε με τα ίδια ποσοστά εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με την βαρφαρίνη και χαμηλότερα ποσοστά μείζονων αιμορραγιών. Όταν το dabigatran χορηγήθηκε σε δόση των 150 mg δύο φορές ημερησίως ήταν σημαντικά πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με την βαρφαρίνη και εμφάνισε ένα παρόμοιο ποσοστό μείζονων αιμορραγιών. Ενώ και οι δύο δόσεις είχαν ως αποτέλεσμα μια σχετική μείωση περίπου 60% έως 70% της ενδοκράνιας αιμορραγίας, η μικρότερη δοσολογία των 110 mg δύο φορές ημερησίως θα πρέπει κατά προτίμηση να χορηγείται σε ασθενείς άνω των 75 ετών με υψηλότερο κίνδυνο αιμορραγιών

Πηγή: Current Neurology and Neuroscience Reports, Weimar C et al