Οι γυναίκες εξακολουθούν να λαμβάνουν λιγότερο τη βέλτιστη θεραπεία για το STEMI

6/10/2011
Παρά την αυξανόμενη επικέντρωση στις κατευθυντήριες γραμμές για τη θεραπεία του STEMI, καθώς και μια μετατόπιση της στρατηγικής από την ινωδόλυση στην πρωτογενή PCI, οι γυναίκες εξακολουθούν να λαμβάνουν λιγότερο προσκολλημένη στις κατευθυντήριες οδηγίες μεταχείριση από ότι άνδρες, σύμφωνα με μια Σουηδική registry ανάλυση.
H Dr Sofia Sederholm Lawesson και οι συνεργάτες της, στο Τμήμα Ιατρικής και Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Linköping στη Σουηδία, αναθεώρησαν τη θεραπεία όλων των ασθενών με STEMI, που είχαν εγγραφεί στο Μητρώο της Πληροφορίας και Γνώσης, για Εισαγωγές στη Σουηδική Εντατική Φροντίδα Καρδιάς στο χρονικό διάστημα 1998-2000 (n = 15.697) και 2004-2006 (n = 14.380), και αξιολόγησαν τη θεραπεία τους, σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες συστάσεις των κατευθυντήριων γραμμών. Τα αποτελέσματα, έδειξαν ότι οι διαφορές μεταξύ των φύλων - όσον αφορά στη θεραπεία και το αποτέλεσμα - όπως φαίνεται στην πρώτη φάση της θεραπείας, δεν είχαν αλλάξει κατά τη δεύτερη φάση. Για παράδειγμα, το 63,1% των γυναικών και το 70,9% των ανδρών έλαβαν θεραπεία επαναιμάτωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου 1998-2000, αλλά εξακολούθησε να υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων κατά την περίοδο 2004-2006, με 63,6% γυναίκες και 75,3% άνδρες που έλαβαν θεραπεία επαναιμάτωσης. Υποτέθηκε, ότι με τη μετάβαση προς την πρωτογενή PCI ως θεραπεία για STEMI, οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων θα μειώνονταν. Αλλά στην πραγματικότητα βρέθηκε το αντίθετο. Έτσι, ενώ η συνολική χρήση της στεφανιαίας αγγειογραφίας, των β-αποκλειστών, των αναστολέων ΜΕΑ / ARBs και των στατινών, αυξήθηκε από την προηγούμενη στις μεταγενέστερες περιόδους, οι διαφορές μεταξύ των φύλων για τη χρήση τους συνεχίστηκαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι το ενδονοσοκομειακό ποσοστό γυναικείας θνησιμότητας, ήταν υψηλότερο από το ποσοστό των ανδρών και στις δύο χρονικές περιόδους. Μία εξήγηση για τις συνεχιζόμενες διαφορές μεταξύ των φύλων έχει αποδειχθεί ότι διαλανθάνει, παρά την πολυμεταβλητή και τις προσαρμογές των δεδομένων στην ηλικία. Η συνολικά υψηλότερη ηλικία των γυναικών ασθενών με STEMI, θα κάνει τη διαφορά στη θεραπεία και τα αποτελέσματα, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει όλα τα αποτελέσματα. Έχουν επίσης προταθεί ως πιθανές πηγές μεροληψίας - και ως εκ τούτου μια εξήγηση για τα αποτελέσματα - τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης καθυστέρησης μεταξύ των συμπτωμάτων και της θεραπείας για τις γυναίκες, και ο αυξημένος κίνδυνος για αιμορραγία στις γυναίκες.

Πηγή: Janet Fricker, ESC 2011 Congress News

Επιμέλεια άρθρου: Βασίλειος Καρασαββίδης, Καρδιολόγος.